Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatsamfundet mener: Der er brug for mere retssikkerhed til børn

Leder: Retssikkerheden er udfordret, når det gælder de yngste i vores samfund. Det gælder alt fra skilsmisser, overgreb, ungdomskriminalitet og en række andre områder, hvor der er behov for mere støtte til de børn, der møder retssystemet.

Af Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton

Retssikkerheden er udfordret, når det gælder de yngste i vores samfund. Det gælder alt fra skilsmisser, overgreb, ungdomskriminalitet og en række andre områder, hvor der er behov for mere støtte til de børn, der møder retssystemet.

At der er rigelig plads til forbedring af børns retssikkerhed blev igen tydeligt i sidste uge, hvor Østre Landsret enstemmigt dømte Bornholms Regionskommune til at betale en godtgørelse på 300.000 kroner for krænkelse af EMRK artikel 3, fordi kommunen havde forsømt sin forpligtelse til at sikre et barn mod umenneskelig og nedværdigende behandling i hjemmet.

Kvinden, der anlagde sagen, havde været anbragt uden for hjemmet, men var hjemgivet til sin mor. Landsretten fandt, at hun her havde levet under forhold, som udgjorde umenneskelig og nedværdigende behandling.

Landsretten har også lagt vægt på, at sagsbehandlingen manglede fokus og opfølgning. Der havde været et betydeligt antal underretninger og bekymringsskrivelser til kommunen og desuden egne observationer. Landsretten skriver, ”at de tiltag, som kommunen foretog, var for få og utilstrækkelige til at hindre, at kvinden fortsat levede under disse omstændigheder, idet de samme problemer med blandt andet uhygiejniske forhold, stofmisbrug og tiggeri om mad løbende gentog sig.”

Det er første gang, en kommune er blevet dømt for krænkelse af EMRK artikel 3 ved ikke at have sikret et barn mod umenneskelig eller nedværdigende behandling, hvor der ikke har været tale om vold eller seksuelt misbrug. Og her er vi ved det helt centrale.

Dommen er med til at understrege, at der er brug for mere retssikkerhed til børn. Det gælder de børn, der lever under umenneskelige vilkår hos forældre, men også børn der er i klemme i skilsmissesager og må vente urimeligt længe på at se deres ene forælder, og de børn der flirter med kriminalitet og ender med at blive pålagt foranstaltninger, hvor der ingen klageadgang er. Og der er mange flere områder, som vi tager fat på i det nye nummer af Advokaten.

Emnet børns retssikkerhed er også aktualiseret af regeringens udspil fra januar ”Børnene først”. Med det ønsker regeringen at give udsatte børn flere rettigheder og en stærkere stemme.

Det er et forslag, som man kun kan have sympati for, men som vi også fra Advokatrådets side vil følge tæt, for når virkeligheden melder sig, og det handler om eksempelvis at tvangsfjerne børn, så rejser der sig meget hurtigt en række spørgsmål, hvor der er behov for at kikke retssikkerheden efter i sømmene. Det gælder ikke alene børnenes, men også forældrenes krav på retssikkerhed, for eksempel i forbindelse med en tvangsfjernelse. Der skal findes den rette balance og passende hensyn til både børn og voksne.

Det nye nummer af Advokaten udkommer onsdag med et stort tema om børns retssikkerhed