Spring hovednavigationen over
Tilbage

Norge: Regler om ejerforhold strammes op

I Norge har regeringen netop sendt et lovforslag i høring, der har til formål at stramme reglerne for, hvem der må eje og lede advokatfirmaer. Konkret foreslås det, at man skal have ”hæderlig vandel” for at kunne eje eller have en lederposition i et advokatfirma.

I Norge er ejerskabsreglerne mere løse end i Danmark, og f.eks. kan andre end advokater eje og lede advokatvirksomheder, når de har deres primære beskæftigelse  i advokatvirksomheden. Forslaget kommer som følge af nogle sager i Norge, hvor svindeldømte har haft økonomiske interesser og engagement i advokatfirmaer. Det skriver K News og det norske medie VG.

”Det er interessant, at man i Norge har erfaret, at løsere regler om ejerskab giver problemer. Har man ikke styr på ejerne af advokatselskabet eller har selskabet andre interesser end de rent advokatmæssige, så mister borgerne muligheden for troværdig og uafhængig rådgivning, og det risikerer at tære på tilliden til retssystemet,” siger Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton, til K News.

Læs K News’ interview med Advokatsamfundets generalsekretær her

Læs mere om det norske lovforslag på det norske Justitsministeriums hjemmeside

(Høringsnotat)