Spring hovednavigationen over

Det vil være kendt for de fleste advokater, at der skal udarbejdes risikovurdering, politik og forretningsgang (tidligere procedure), hvis advokatvirksomheden vil modtage sager omfattet af hvidvaskloven. Når man står der – helt på bar bund med et blankt stykke papir – kan det være fristende at genbruge eller kopiere retningslinjer fra andre advokatvirksomheder.

På samme måde kan det føles som en lettelse af arbejdsbyrden, hvis flere mindre virksomheder – for eksempel kontorfællesskaber – udarbejder fælles retningslinjer. Men er det en god idé at gøre det på den måde?

Der er unægteligt en del emner i retningslinjerne, hvor det vil være muligt at hente inspiration fra andre advokatvirksomheder, men det er helt afgørende, at de udarbejdede retningslinjer samtidig bliver tilrettet de konkrete forhold, der gælder for den konkrete advokatvirksomhed. Springer man dette vigtige skridt over, vil man kunne opleve, at man i forbindelse med et tilsyn får anmærkninger i forhold til sin risikovurdering, politik og forretningsgang, selvom disse tidligere er blevet ”godkendt” i forbindelse med et tilsyn i en anden advokatvirksomhed eller i en anden del af kontorfællesskabet.

Kontorfællesskaber og mindre advokatvirksomheder, der genbruger hinandens retningslinjer, skal således bearbejde retningslinjerne, så de vedrører den enkelte virksomheds forhold. Flere virksomheder kan være omfattet af samme sæt af retningslinjer, men den enkelte virksomheds særlige forhold skal indgå i retningslinjerne.

Advokatsamfundet har udarbejdet idéoplæg, der ligeledes kan bruges som kilde til inspiration.

Læs mere her