Spring hovednavigationen over

Hvad gør man, når pressen ringer? Hvornår stiller man som advokat sin viden til rådighed, og hvornår er det bedst at sige fra? I det nye Advokaten er der råd at hente fra både erfarne mediefolk og kolleger.

Tilsynschef i Advokatsamfundet Lars Økjær Jørgensen gør blandt andet opmærksom på, at advokaten skal huske sin tavshedspligt.  

”Hvis klienten ønsker, at advokaten udtaler sig til pressen, kan advokaten selvfølgelig gøre det. Men det bør være efter klientens ønske og ikke for advokatens skyld,” siger Lars Økjær Jørgensen.

”Man må som udgangspunkt ikke udtale sig om en sag eller om klienters forhold. Og det er vigtigt at huske, at tavshedspligten ikke kun gælder de konkrete elementer ved en given sag, den gælder eksempelvis også klientens personlige eller helbredsmæssige forhold, som man har fået indsigt i som advokat. Du må for eksempel ikke fortælle til pressen, hvis en klient er syg,” fortsætter han.

Læs mere her