Spring hovednavigationen over
Tilbage

Højesteret: Civile sager er overgået til digital behandling

Højesteret er overgået til digital behandling af civile sager. Det betyder, at sagsforberedelsen i civile sager fremover vil være digital, og at civile kæresager ligeledes bliver behandlet digitalt. Hvad angår hovedforhandlinger har Højesteret imidlertid besluttet, at ekstrakter stadig skal indsendes i papirform.

Tilsvarende har Højesteret henstillet, at materialesamlinger og domme fra tidligere instanser indleveres i papirform.

Dette var på dagsordenen på et møde i Højesteret den 1. maj 2018 med rigsadvokaten, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Danske Advokater, Højesteretsskranken og Advokatrådet.

På mødet fortalte højesteretspræsident Thomas Rørdam, at det er nærliggende, at Højesteret på et tidspunkt overgår til digital behandling af hovedforhandlinger i både civile sager og straffesager, men at man først vil indhente erfaringer med digital behandling af kæresager.

Læs mere på Højesterets hjemmeside