Spring hovednavigationen over

Advokatrådets Journalistpris

Advokatrådet uddeler en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsnet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.

Logo - Advokatrådets Journalistpris

Advokatrådet stiftede i 2011 Advokatrådets Journalistpris for at fremme en kvalificeret formidling af retsvæsen og retspolitik, og nu uddeles prisen én gang om året.

Advokatrådet ønsker med prisen at fremme en kvalificeret formidling af retsvæsen og retspolitik. Advokatrådets Journalistpris skal understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner. Prisen uddeles efter en konkret bedømmelse til journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.

Advokatrådets bedømmelseskomité vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage.

Prisen er på 20.000 kroner.

Advokatrådets Journalistpris

Se alle
 • Hvem kan få prisen?

  Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning uanset mediets platform. Det vigtigste kriterium er, at det journalistiske produkt har retssikkerhed eller retspolitiske forhold som et direkte eller underliggende tema. Advokatrådets bedømmelseskomité tolker begrebet retssikkerhed bredt, og journalistiske indslag, artikler med videre skal ikke nødvendigvis have retsvæsenet, advokater eller domstolene som emne.

  Formidlingen kan eksempelvis handle om manglende retssikkerhed for udsatte grupper i samfundet. Det kan være manglende klagemuligheder og dermed manglende adgang for borgere og virksomheder til at få ret. Det kan være ‘systemfejl' indbygget i myndigheders sagsbehandling eller den offentlige forvaltning. Og det kan være indslag eller artikler, som har fokus på mere klassiske retlige emner.

  Både konkrete sager og en mere generel behandling af emner kan komme i betragtning til prisen.
  Produktet kan være en serie af artikler/indslag eller en enkeltstående større journalistisk produktion. Det er også muligt at nominere en person, som over en periode har dækket et område på en så oplysende måde, at det alene kvalificerer til prisen.

   

 • Hvordan nominerer du?

  Vi tager imod nominationer frem til 29. september 2023. Du kan nominere dig selv eller en eller flere personer med en henvisning til deres produktion samt en kort begrundelse for nomineringen.

  Priskomitéen kan også egenhændigt nominere personer.

  Nomineringen foregår ved, at du sender en mail til journalistpris@advokatsamfundet.dk 

   

 • Hvordan foretages bedømmelsen?

  Advokatrådets bedømmelseskomité lægger vægt på følgende:

  • Oplysningsgraden: Bidrager produktionen til generelt at højne borgernes viden om retspolitik eller retssikkerhed?
  • Opmærksomhed: Formår produktionen at sætte emnet på dagsordenen og åbne borgernes øjne
 • Hvordan foregår prisuddelingen?

  Prisen uddeles næste gang i forbindelse med et arrangement, som Advokatrådet afholder 9. november.

Tidligere modtagere af Advokatrådets Journalistpris

Vibe Hyltoft, journalist, Berlingske (2023)

Ole Hall, journalist, DR (2022)

Lone Andersen, journalist, Finans (2019)

Frank Hvilsom, journalist, Politiken (2017)

Niels Northroup, journalist, Ritzau (2015)

Bo Maltesen, journalist, Politiken (2013)

Astrid Fischer, journalist, DR Orientering (2011)