Hvidvask

Print Print

Advokater, som har sagstyper omfattet af hvidvaskloven, kan her finde inspiration til udarbejdelsen af interne retningslinjer, advokatsamfundets hvidvaskvejledning samt oplysninger om Hvidvaskforum såvel som FATF’s anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Har du nogle spørgsmål?

Christian B. Beck
Christian B. Beck
Chefkonsulent
Telefon: 33 96 97 15

Advokatrådets vejledning om hvidvask

Læs vejledningen her

Finanstilsynets vejledning om hvidvask

Finanstilsynets vejledning om hvidvask

International vejledning om hvidvask

International vejledning om hvidvask