Hvidvask

Print Print

Advokater, som har sagstyper omfattet af hvidvaskloven, kan her finde inspiration til udarbejdelsen af interne retningslinjer, advokatsamfundets hvidvaskvejledning samt oplysninger om Hvidvaskforum såvel som FATF’s anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.