Spring hovednavigationen over

Den danske voldgiftslov er forældet og utilstrækkelig. Derfor er der et stærkt behov for en revision af voldgiftsloven. I konsekvens heraf indeholder redegørelsen også et udkast til en ny voldgiftslov. Det er Advokatrådets håb, at redegørelsen og lovudkastet kan føre til revision af voldgiftsloven.