Spring hovednavigationen over

Efter næsten 10 års arbejde afgav Den Grønlandske Retsvæsenskommission i 2004 sin betænkning med en lang række anbefalinger til ændringer i det grønlandske retsvæsen. På baggrund af anbefalingerne i betænkningen er der efterfølgende foretaget væsentlige ændringer i retsvæsenet, herunder er der vedtaget en helt ny retsplejelov og kriminallov for Grønland. Lovene trådte i kraft i 2010.