Spring hovednavigationen over

Advokatrådets oplæg til ekspertgruppen vedrørende opsplitning af Justitsministeriet

I regeringsgrundlaget fra december 2022 har regeringen bebudet nedsættelse af en ekspertgruppe, der skal analysere Justitsministeriets ressort.1 Baggrunden er regeringens generelle ønske om ”at styrke retsstaten og dens grundlæggende principper.” Advokatrådet har ønsket at komme med et oplæg til ekspertgruppen om de potentielle muligheder og udfordringer, som Advokatrådet vurderer, at en evt. opsplitning vil kunne føre til og for at kvalificere dette indspil mest muligt, har Advokatrådet gennemført drøftelser med relevante aktører. Drøftelserne har dannet grundlag for overvejelserne og vurderingerne i dette papir.