Spring hovednavigationen over

Redegørelsen Advokater i bestyrelser med tilhørende anbefalinger og øvrige bilag (herefter under ét benævnt "materialet") er udarbejdet for Advokatsamfundet af en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet, idet bilaget vedr. moms dog er udarbejdet af advokat Robert Mikelsons.