Spring hovednavigationen over

Jeg skal bygge en ny afdeling op i England

Publiceret: 25. november 2021

Fortalt til Tine Østergård

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Advokat Claus Andersen skifter fra at være partner i Royds Solicitors, London til at være partner i Freeths LLP, Nottinghamshire.

Hvorfor skifter du firma?

Jeg har igennem en årrække specialiseret mig inden for teknologi og life science, og det er en drømmesituation for mig, at jeg nu skal lede og opbygge området i Freeths LLP, som er et top 50-firma i England. Det er jo sådan, at uanset om du kan lide det eller ej, så skal du være på et stort kontor eller et nichekontor, som ikke beskæftiger sig med andet, hvis du vil i kontakt med en bestemt type virksomheder.

Jeg skal fortsat arbejde med de virksomheder, som jeg tidligere har haft at gøre med. Men der er ingen tvivl om, at der er kæmpe konkurrence om klienterne på det engelske marked, og at advokatmarkedet i London måske er verdens hårdeste. Hvis du vil være en del af gamet, skal du hele tiden være om dig, holde dit netværk ved lige og være tilgængelig, for der er konstant folk, der forsøger at få fat i dine klienter.

Det skal dog ikke forstås sådan, at jeg aldrig trækker stikket og er sammen med min familie, for det er jeg selvfølgelig. Når jeg taler med kolleger i Danmark, er det også mit indtryk, at det danske advokatmarked er meget konkurrencepræget.

Jeg har været advokat i England siden 2005 og har både dansk og engelsk beskikkelse. Jeg tog herover, fordi jeg gerne ville have en international dimension på juraen. Selvom Danmark og England på mange måder minder om hinanden som to markedsøkonomier, der ofte finder de samme svar på udfordringerne, så er metoderne og lovene forskellige. Det har været rigtig spændende og er det fortsat.

Hvad går jobbet ud på?

Jeg skal rådgive engelske og udenlandske virksomheder om erhvervsjura inden for life science og teknologi. Vi er ved at bygge en specialiseret afdeling op, hvilket jeg står i spidsen for.

Brexit har spillet en stor rolle i det engelske samfund og gør det stadig. Som advokat har jeg mærket det på den måde, at jeg – inden der kom en afklaring på Brexit-aftalen – var nødt til at rådgive virksomheder om forskellige scenarier. I dag er det mere klart, hvad Brexit betyder, og min oplevelse er, at det at etablere og drive virksomhed i England er lige så nemt som tidligere. Den engelske regering har gjort meget ud af at signalere, at England er åben for erhvervsvirksomheder, og det oplever jeg også i praksis. Myndighederne er meget fleksible og forstående.

Der er selvfølgelig nye regler for at etablere og drive virksomhed i England, eksempelvis i forhold til at ville benytte sig af EU-medarbejdere. England er et tredjeland ligesom eksempelvis USA, og det skal du indregne i de kontrakter og aftaler, som du indgår. Det tager måske lidt længere tid. På lægemiddelområdet, hvor du skal have tilladelse til at sælge et produkt, skal du tjekke, om du kan bruge din gamle tilladelse. Det samme gælder mange andre industrier.

Hvilke udfordringer er der i jobbet?

Jeg skal fastholde klienter og opbygge en life science-profil i Freeths LLP. Det er et hårdt marked, som er præget af nogle kontorer, som er meget specialiserede. Hvis man vil ind på livet af klienter i den her branche, så skal man tilbyde noget specielt – det, vi har, er en stærk erhvervsprofil, og at vi allerede rådgiver på området. Jeg kommer med erfaring fra det regulatoriske, som vi kan arbejde mere koncentreret med.