Spring hovednavigationen over

Mindeord

Publiceret: 24. juni 2021

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon
Sysette Vinding Kruse

Advokat, dr.jur., Sysette Vinding Kruse, 67 år.

Sysette Vinding Kruses engagement i det kollegiale arbejde og omsorg for de svageste i samfundet er kendt – også ud over advokatkredse. Blandt andet var hun medlem af Advokatrådet og formand for strafferetsudvalget fra 2011 til 2017, ligesom hun i en periode var medlem af regel- og tilsynsudvalget og medlem af den europæiske sammenslutning af advokatsamfund CCBE’s Criminal Committee.

Sysette Vinding Kruse var højt respekteret blandt sine kolleger. Allerede som 30-årig blev hun dr.jur. på en afhandling om erhvervslivets kriminalitet. Hun fik sin beskikkelse som advokat i 1980 og var i slutningen af 1980'erne dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten, inden hun i 1988 blev medejer af advokatfirmaet Nebelong & Partnere, hvorefter hun kom til Homann og senere til Njord Law Firm. Mange i branchen husker hende som en skarp forsvarer i straffesager og desuden også fra Københavns Universitet, hvor hun var lektor og underviste i strafferet og kriminologi.

Som formand for Advokatrådets strafferetsudvalg gjorde hun en stor indsats for at forbedre retssikkerheden på området, herunder at skabe mulighed for at løsladte får eftergivet den gæld, de efter nuværende regler står med efter at have udstået en fængselsstraf. Ud over at lægge en utrættelig indsats i at udforme høringssvar, lagde hun stor energi i Advokatrådets projekt "Retssikkerhed i Forvaltningen", hvor hun var primus motor i afholdelse af en konference om borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen. Hun var også dybt engageret i Advokatrådets Trusselsprojekt, der blandt andet støtter familierets- og strafferetsadvokater, der modtager trusler som led i deres virke.

Sysette Vinding Kruse havde stor omsorg for socialt udsatte. Det gjaldt blandt andet narkoafhængige, og i 1980 var hun med til at etablere et privat ambulatorie for narkomaner på Østerbro i København. Også dyrevelfærden støttede hun, og hun var formand for Fonden til Sygdomsbekæmpelse uden Dyreforsøg i perioden 1989-2005.