Spring hovednavigationen over

Jeg savnede at føre retssager

Publiceret: 8. juni 2022

Fortalt til Camilla Bergsagel Nielsen

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon
Cecilie Ekstrøm Bjerge Hansen

Advokat Cecilie Ekstrøm Bjerge Hansen skifter fra Rambøll Danmark til LB Forsikring

Hvorfor skifter du job?

Efter lidt tid hos Rambøll Danmark kunne jeg mærke, at jeg savnede at arbejde med forsikrings- og erstatningsret, som jeg er flasket op med. Siden jeg var 19 år gammel, har jeg arbejdet i forsikringsbranchen. Oprindeligt var jeg finanselev hos Lokal Forsikring, og mens jeg læste jura om aftenen, arbejdede jeg som skadebehandler hos Gjensidige Forsikring om dagen. Efter endt studie fik jeg arbejde hos advokatfirmaet Kennedys som advokatfuldmægtig, hvor jeg også beskæftigede mig med forsikrings- og erstatningsret.

Den passion, jeg har for disse arbejdsområder, opstod ikke på samme måde for de nye arbejdsområder i Rambøll. Det havde jeg ellers håbet på, da Rambøll virkelig var en god arbejdsplads.

Min nuværende leder, som jeg også arbejdede sammen med i Gjensidige, prikkede til mig, fordi LB Forsikring skulle etablere en advokatfunktion. På det tidspunkt gik jeg selv og tænkte på, om jeg på længere sigt skulle noget andet, men jeg var ikke helt nået dertil endnu, fordi der med to børn – en pige på 16 måneder og en dreng på fire år - er rigeligt at se til i hverdagen. Men da jeg fik tænkt grundigt over jobtilbuddet, kunne jeg mærke helt nede i maven, hvor glad jeg blev ved tanken. Det så jeg som et tegn på, at det var det rigtige for mig.

Hvordan er din nye stilling anderledes end din gamle?

Hos Rambøll arbejdede jeg med nogle helt andre juridiske områder, end jeg var vant til. Det var spændende at dykke ned i områder som entrepriseret og udbudsret, samtidig med, at det var givende løbende at blive udfordret af Rambølls ingeniører og arkitekter på, hvordan virkeligheden ser ud i forhold til lovgivningen og lovpraksis.

I dag er jeg en del af lille nyopstartet retssagsenhed i LB Forsikring. Jeg fører primært regressager, hvor vi gør krav mod potentielle skadevoldere, men jeg sidder også med ansvarssager, hvis et af vores medlemmer modtager et krav og en stævning efter at have forårsaget en skade. Jeg savnede at føre retssager i tiden hos Rambøll. Den del var udliciteret til eksterne advokatfirmaer. Ved at føre retssager selv føler jeg, at jeg får lov til at binde sløjfer på sagerne, fordi jeg følger dem helt til dørs.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du i det nye job?

Jeg ser muligheder for at fastholde de kompetencer, jeg i forvejen havde i forhold til at føre retssager, men også for at dygtiggøre mig yderligere inden for det felt. At føre en retssag er i sig selv et kæmpe håndværk.

Der er dog samtidig tale om en mønt med to sider, for det kan i den forbindelse være en udfordring, at vi er en nyopstartet advokatfunktion, som indtil videre kun består af en advokatfuldmægtig og mig selv. Vi bruger en ekstern advokat, som jeg kan læne mig op ad og lære af, men i bund og grund er vi ikke så mange endnu. Jeg ser det dog som en rigtig god mulighed for, at jeg kan være med til at forme og udvikle afdelingen, samtidig med at jeg kan udvikle mig både fagligt og som person.

Derudover har jeg hos LB Forsikring fået mulighed for at arbejde i en virksomhed med et stort medlemsfokus. Det handler om at tage medlemmet i hånden, også i de sager, hvor vi ikke dækker. At være en del af en værdibaseret virksomhed synes jeg er enormt givende, især når jeg beskæftiger mig med et område, hvor det i høj grad handler om, hvad man kan og ikke kan bevise.