Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opslag: Medlem til Klitgaarden Fondens bestyrelse

Advokatrådet er af Klitgaarden Fonden blevet anmodet om at udpege et medlem til bestyrelsen.

Klitgaarden Fonden har til formål at eje og drive et refugium for videnskabsmænd og kunstnere fra ejendommen Klitgaarden i Skagen, herunder at give beboerne lejlighed til at stifte bekendtskab med Skagens natur, historie og kultur og til at gøre studier og høste erfaring som videnskabsmænd og kunstnere samt at opnå hvile og arbejdsro til gavn for udviklingen af kunst og videnskab.

Bestyrelsen skal varetage fondens formål og interesser. Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse sikre en forsvarlig forvaltning af fondens virksomhed herunder godkendelse af budget og regnskab, sikre strategi for fonden og uddelingspolitik.

Der afholdes ca. 4 møder årligt. Hvervet er ulønnet.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år.

Læs mere her