Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opslag: Advokatmedlemmer til følgegruppe til arbejdsgruppe om procesfinansiering

Procesfinansiering, også kendt som third party litigation funding, er de senere år blevet mere udbredt inden for EU.

Ved procesfinansiering finansierer en tredjepart de omkostninger, der er forbundet med at føre retssagen, mod at modtage andel i hvad søgsmålet måtte indbringe. Procesfinansiering er stadig et nyere fænomen i Danmark, og Advokatrådets procesretsudvalg har derfor nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge de retssikkerhedsmæssige og advokatetiske rammer, der gælder for procesfinansiering i dansk sammenhæng, herunder:

  • definere begrebet procesfinansiering samt en beskrivelse af sagstypekarakteristika,
  • gennemgå de nuværende advokatetiske rammer for benyttelse af procesfinansiering,
  • beskrive eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer ved benyttelse af procesfinansiering og
  • udarbejde anbefalinger, der ikke alene er afgrænset til de advokatetiske rammer, men som også indeholder best practice for advokaters arbejde med procesfinansierede sager.

Det følger af kommissoriet, at arbejdsgruppen skal nedsætte en følgegruppe, der vil bestå af advokater med erfaring inden for procesfinansiering samt andre med særlig indsigt i området. 

Der søges hermed om et antal advokatmedlemmer til følgegruppen. 

Læs mere her