Spring hovednavigationen over
Tilbage

Folkedomstolen: Hvornår er det stalking?

På årets Folkemøde bød Folkedomstolen denne gang på stalking, og medlemmerne af Retsudvalget, Samira Nawa (RV), Rosa Lund (EL), Betina Kastbjerg (DD) og Steffen Larsen (LA) skulle være med til at afgøre, hvorvidt det er strafbart, når en person i en periode kontakter en anden person med beskeder på mail, telefon og MobilePay. For hvad er stalking? Og hvornår og hvordan kan man straffes for stalking?

Et af Folkemødets populære tilløbsstykker er "Folkedomstolen", der er arrangeret af Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen med støtte fra Dreyers Fond. I år fandt den første ud af de to Folkedomstole traditionen tro sted i Danmarks Domstoles telt, hvor der var samlet en stor skare af tilhørere, og hvor politikerne, Samira Nawa (RV), Rosa Lund (EL), Betina Kastbjerg (DD) og Steffen Larsen (LA), havde rollen som nævninge.

Folkedomstolen

Derudover havde publikum fået udleveret henholdsvis grønne og røde kort, som de kunne stemme med i den fiktive sag.

folkedomstolen

Dommeren var Retspræsident, Henrik Engell Rhod, fra Retten på Bornholm. Forsvarer var advokat og medlem af strafferetsudvalget, Asger Bagge-Jørgensen fra advokatfirmaet Jon Palle Buhl, og anklageren var vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich fra Statsadvokaten i København.

Folkedomstolen

To af politikkerne ville følge anklagemyndighedens påstand og idømme tiltalte 40 dages ubetinget fængsel.

 

folkedomstolen

I den fiktive sag stemte publikum 50 / 50 i forhold til skyldspørgsmålet, og cirka halvdelen ville frifinde.

I forhold til strafudmåling ville kun en håndfuld idømme ubetinget fængsel, hvorimod langt størstedelen kun ville idømme betinget straf.

Folkedomsytolen

Sagen er inspireret af en rigtig sag, hvor byretten idømte 40 dages betinget fængsel. Og hvor landsretten ændrede straffen til 40 ubetinget fængsel.

folkesomdyolen