Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet holdt møde med justitsministeren og skatteministeren om skærpet advokattilsyn

Advokatrådets formandskab mødtes i dag med justitsminister Peter Hummelgaard og skatteminister Jeppe Bruus for at drøfte tilsynet med advokater og mulige nye værktøjer til at stoppe advokaters involvering i økonomisk kriminalitet som opfølgning på dokumentaren Den sorte svane.

På et møde med justitsminister Peter Hummelgaard og skatteminister Jeppe Bruus om opfølgning på dokumentaren Den sorte svane præsenterede Advokatrådets formandskab de to ministre for en ny skærpet tilsynsmodel for tilsynet med advokater. Modellen styrker tilsynet med advokaters hvidvaskforpligtelser samt brug af klientkonto betydeligt. Derudover drøftede parterne, om andre værktøjer skal bringes i spil.

”Jeg har i dag på mødet med de to ministre undskyldt på standens vegne for de to sager, som vi har set. Vi forstår godt, hvis der er rejst spørgsmål ved advokaters rolle, og om tilsynet med advokater er godt nok. Vi kan forsikre alle om, at vi i Advokatrådet tager dyb afstand fra de her sager, og vi har nultolerance over for hvidvask.

Vi kommer til at arbejde hårdt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at stoppe advokaters involvering i disse ting. Derfor var det godt at tale om, hvordan vi kan føre et effektivt tilsyn, og hvilke nye værktøjer som vi i samarbejde med andre myndigheder og de to ministre kan bringe i spil for at styrke tilsynet yderligere,” siger Advokatrådets formand, Martin Lavesen.

Den nye tilsynsmodel har været under udarbejdelse siden efteråret 2023. Det nye tilsyn bygger på erfaringerne fra de første år med det risikobaserede tilsyn og på en række konkrete tilsynssager, som Advokatrådet har været med til at rejse.

I den forbindelse blev det ligeledes drøftet, om samarbejdet mellem tilsynet og en række offentlige myndigheder som NSK, Hvidvask-sekretariatet m.fl. kan styrkes yderligere.

Advokatrådet vil på baggrund af mødet arbejde videre med planerne for hurtigst muligt at kunne rulle det nye skærpede tilsyn med advokater ud.