Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opslag: Arbejdsgruppe til revision af de etiske retningslinjer for retsmæglere

Advokatrådet er blevet anmodet om at udpege et medlem til ovenstående arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har til opgave at vurdere, om de eksisterende etiske
retningslinjer for retsmægling fra 2016 skal revideres, og i bekræftende fald at
udarbejde de nye retningslinjer.

Læs mere her