Spring hovednavigationen over
Tilbage

”Jeg vil gerne sætte fokus på de mindre advokatvirksomheder i provinsen”

Mød et af Advokatrådets nye medlemmer, advokat Andreas Leidesdorff.

Hvorfor har du valgt at gå ind i Advokatrådet?

Jeg blev opfordret til det, og derudover har jeg et ønske om at være med til at sætte præg på det retspolitiske arbejde. Vi står overfor nogle udfordringer og problematikker i disse år, som jeg synes, at det er nødvendigt at få belyst og løst. Det drejer sig blandt andet om sagsbehandlingstiderne ved domstolene, for det er fuldstændigt afgørende, at der bliver gjort noget ved det.

Andreas Leidesdorff.

Advokat (L) Andreas Leidesdorff er ejer af ditAdvokathus, som findes i henholdsvis Ringkøbing og Skjern.

Hvilke forventninger har du?

Jeg ser meget frem til at arbejde med nogle rigtig dygtige advokater fra hele branchen og blive klogere på de udfordringer, der eksisterer afhængigt af, hvor og hvad man arbejder med som advokat. Det er et mangfoldigt råd både køns- og aldersmæssigt, og jeg tror, at den sammensætning kommer til at udmunde i spændende og interessante diskussioner.

Jeg glæder mig også til at være med til at påvirke nogle af de retspolitiske dagsordner. Det er også mit håb, at jeg kan være med til at inspirere andre i fremtiden til at gå ind i rådsarbejdet

Hvad vil du sætte fokus på i dit rådsarbejde?

Retssikkerheden og det retspolitiske er naturlige emner, som jeg ser frem til at sætte et stort fokus på.

Jeg adskiller mig måske fra den typiske advokatprofil i Advokatrådet ved, at jeg som ganske ung byggede mit eget advokatfirma op fra bunden, og derfor har jeg nok også en anderledes forståelse for det forretningsmæssige aspekt i at drive advokatvirksomhed. Derfor vil jeg gerne bidrage til at sætte lys på advokatvirksomhedernes udfordringer i en mere forretningsmæssig kontekst.

Jeg vil også gerne være med til at sikre, at der er fokus på de mindre advokatvirksomheder i provinsen, for man ser ind i andre udfordringer som et mindre kontor. Jeg vil gerne arbejde for, at advokatvirksomheder vedbliver med at være ude i de små samfund, for jeg mener, at det er vigtigt, at alle borgere har nem adgang til advokater.

Jeg har set en tendens til, at mange advokater og advokatkontorer flytter tættere på de større byer, hvor det ligger en byret. Det er naturligvis med et lidt længere fokus, men jeg kunne godt tænke mig, at man fik bredt byretterne mere ud, som man kendte det fra før domstolsreformen. Udbredelsen kan efter ske min opfattelse ske ved decentralisering af byretterne fysisk, men også større mulighed for at gennemføre bestemte typer retsmøder over video.

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) Andreas Leidesdorff er ejer af ditAdvokathus