Spring hovednavigationen over

European Law Institute, ELI er et juridisk netværk, som blandt andet arbejder for at fremme lovkvalitet i EU og har nu fået egen nordisk hub. ”Det er en legeplads for jurister, som giver viden og netværk,” siger leder Marie Jull Sørensen lektor og ph.d. ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Inden vi går til den nye nordiske hub af ELI, har Advokaten talt med ELI’s general sekretær fra hovedkontoret i Wien om, hvad ELI egentlig er for en størrelse?

"European Law Institute, ELI, har til formål at forbedre kvaliteten af loven i Europa, forstået i bredeste forstand. Vi følger derfor EU's, herunder Kommissionens arbejde, meget tæt og er en vigtig lyttende partner og bidragyder."

Sådan beskriver ELI's generalsekretær, Dr. Vanessa Wilcox, LLM (Cantab), ELI's arbejde. ELI afgiver blandt andet mange høringssvar til EU-kommissionens lovforslag.

“ELI’s stemme og perspektiv er unik på mange måder. Vi bringer ikke kun en intellektuelt mangfoldig gruppe af juridiske eksperter – dvs. akademikere, dommere, praktiserende jurister osv. – til bordet, men også en geografisk forskelligartet gruppe, der afspejler rigdommen af de juridiske traditioner, der findes i hele Europa men også udenfor, for nøje at gennemgå lovudkast, med henblik på at forbedre dem. For at sikre, at vores vejledning er praktisk, integrerer vi også synspunkter fra politiske beslutningstagere, interesseorganisationer og virksomheder i vores arbejde, som dækker alle grene af loven: materielle og proceduremæssige; private og offentlige."

ELI, som er delvist finansieret af EU-Kommissionen, universitetet i Wien, samt Wien by, inviteres med jævne mellemrum til at deltage i forhandlinger med Kommissionen. Organisationen svarer på offentlige høringer og udfører andre uafhængige projekter:

“Vi engagerer os i ovenstående, der hvor vi har ekspertisen. Det er givende at se, hvordan ELI er vokset i betydning på så kort tid. Kommissionen har også udtrykt sin taknemmelighed for den dialog, den har med ELI. Vi føler derfor, at vi er inkluderet i lovgivnings- og fortolkningsprocessen i EU, også efter at være blevet henvist til af Europas højeste domstol, Den Europæiske Unions Domstol”, siger Vanessa Wilcox.

Den nordiske del

ELI har nu dannet egen nordisk hub på initiativ fra professor Jens Martin Scherpe, som er en del af bestyrelsen i ELI og tilknyttet Aalborg Universitet, mens lektor og ph.d. Marie Jull Sørensen bliver leder af den nordiske del af netværket. Den bliver formelt konstitueret den 30. august.

”Den nye nordiske hub er forankret her på Aalborg Universitet med mig i spidsen. Så arbejder vi på at få to eksperter med fra hvert nordisk land, og vi danner så en styregruppe for Norden.”

Hun glæder sig over at et tættere nordisk samarbejde indenfor ELI er en realitet og håber på at flere jurister i Norden vil være med:

”Helt overordnet er European Law Institute, hvad jeg vælger at kalde en legeplads for jurister. Det er et uforpligtende netværkssamarbejde, som i stigende grad får status af at være en enhed, der byder ind på nye dagsordener, for eksempel grøn omstilling og digitalisering, og hvor vi ser på juraen på de forskellige områder. Det har indtil videre foregået meget centralt i Europa og ikke så meget med stor nordisk deltagelse. Men vi er flere, der har fået øjnene op for ELI, som er innovativt og spændende og også usædvanligt i forhold til den traditionelle måde vi plejer at gøre det på i Norden,” siger Marie Jull Sørensen.

Inspiration begge veje

Og der er flere gode grunde til at danne en nordisk hub:

”For det første kunne vi godt tænke os, at Norden får et større view ud på, hvad der sker i Europa. Jeg synes, at  de nordiske konferencer jeg har været til, har været præget af, at man næsten kun kan se sig selv. Det er den ene del. Den anden del vender så modsat; at vi må udbrede det nordiske budskab og de områder, hvor vi synes, at vi lykkes rigtig godt med vores løsninger på forskellige problemstillinger.”

Marie Jull Sørensen mener, at der er meget de nordiske lande kan lære af andre lande syd for grænsen, ligesom de kan lære noget af Norden – for der er kulturforskelle også indenfor juraen.

”Vi møder jo forskellige virkeligheder. I Norden har vi nok en mere pragmatisk tilgang til juraen. Vi har  mere brede standarder, for eksempel indenfor god advokatskik, hvor vi siger, at det finder vi ud af med lidt pragmatisme og lidt bredere begreber. Hvis du går til Tyskland eller længere nede på kortet, så vil de gerne have regler for mange ting – nogle sydeuropæiske forskere har fortalt mig, at det måske er fordi, de ikke altid rigtigt stoler på hinanden. Men der er sikkert mange forklaringer. Jeg tror, man kan inspirere hinanden. Man kunne godt løse noget på den måde, vi gør i Norden i stedet for at lave regler for alting, og modsat kunne man måske løse andre ting lidt mere på EU-niveau med flere detaljerede regler, så der opnås en mere ensartet regulering, hvor det giver mening.”

”Jeg tror, at i nogle tilfælde er juristerne mere fremme i skoen på nye områder syd for grænsen, end vi måske er. Det synes jeg også, at vi har glæde af  i ELI. For eksempel på emnet digitalisering. Det har haft en sløv start her i hvert fald i det formueretlige miljø i Norden, og det har de arbejdet med længe længere nede i EU. På de områder kan vi godt blive inspireret af hinanden, tænker jeg. Det er derfor, jeg er gået ind i det, det er for at få en større flade, simpelthen til min private forskning og til Nordens forskning generelt.”

Den nordiske hub skal blandt andet være med til at udvælge eksperter, der bidrager til høringssvar i EU.  

”Hvilke nye initiativer kræves på forbrugerbeskyttelsesområdet – det har en arbejdsgruppe i ELI lige afgivet et høringssvar på. Men hubben skal i sig selv også være med til at udbrede, at European Law Institute findes. Vi er selvfølgelig interesserede i at få så mange medlemmer som muligt.”

Seriøs høringspartner

Marie Jull Sørensen er heller ikke i tvivl om, at arbejdet i ELI betyder noget:

”Jeg tror da vi bliver taget rimeligt seriøst, når vi laver et høringssvar, fordi vi har en stor rygdækning og ved meget specifik om de enkelte tiltag.  Vi håber da på den måde at kunne få noget direkte indflydelse på den lovgivning, der kommer.”

Samarbejdet foregår på den måde, at der er et årligt møde i Wien. Derudover melder man sig til de forskellige projekter og temanetværksgrupper, og så er det dem, man primært mødes med og derved får sin faglighed i spil.

”Udfordringen ved sådan en hub er jo, at hubben ikke er fagspecifik. Det er alle fagområder, vi skal rumme i den her hub. Så det skal vi finde ud af, hvordan vi gør det. Med al sandsynlighed bliver det de største ildsjæle, som får nogle af de første arrangementer op at stå, og så må vi udvikle videre på det.”

Hvad vil forskellen være på et CCBE og et ELI høringssvar?

”I og med at de fleste i ELI er forskere, så er det nok mere forskertungt. Vi får måske flere vinkler på end advokaterne, kunne man forestille sig. Vi opfatter os selv som ikke politiske og har heller ikke særlige interesser. Og vi er mange mennesker. Vi opfatter os selv som uafhængige, selvom vi får  økonomisk støtte af kommissionen. Jeg kan dog ikke blive censureret for at udtrykke mine holdninger.”

Hvilke fokusområder har den nordiske hub i den kommende tid?

”I første omgang har jeg lagt op til, at vi skal finde ud af, hvordan vi dels får vores forskning sat i spil, og hvordan vi får udnyttet, hvad ELI kan give til os. Så til at starte med bliver det mere strategisk og på sigt, vælger vi flere faglige temaer ud. Det vil være helt oplagt med noget indenfor digitalisering, kunstig intelligens osv. For der er mange dilemmaer på vej. Der er også projekter med forskellige niveauer allerede nu indenfor ELI, så dem skal vi også have pitchet til hubbens medlemmer. Vi vil gerne have flere til at deltage. Man kan være projektleder, med i et team eller advisory board - så man kan deltage på forskellige niveauer. De nuværende projekter kan ses inde på ELI’s hjemmeside.”

Så det handler om viden, inspiration, udveksling af viden, udbredelse af viden og smarte løsninger. Det er det der er formålet?

”Ja. De andre lande har en hub for hvert land, men der er vi for få medlemmer i hvert nordisk land til, at det kan give mening. Desuden er vores retstraditioner nogenlunde ens, så vi kan godt forsvare, at vi er en nordisk del. Jeg regner med, at vi som minimum mødes et par gange om året, og så forventer vi at afholde nogle webinarer med de mere faglige temaer.”

”ELI er målrettet alle jurister. Jeg håber, at vi får flere medlemmer. Det koster et lille fee men er helt uforpligtende. Og så får man hjælp til at have fingeren på pulsen.”

Læs mere om ELI her