Spring hovednavigationen over
Tilbage

Digitalt undervisningstilbud om retssystemet får nyt liv

Advokatsamfundet har opdateret iBogen Ret og Rimelighed, som gymnasier kan bruge i undervisningen uden omkostninger. Det digitale undervisningsmateriale introducerer eleverne til retssystemet og begrebet retssikkerhed. Materialet indeholder desuden nye, aktuelle øvelsesopgaver om for eksempel den omdiskuterede samtykkeparagraf.

Hvad betyder likes på Facebook for en dommers habilitet, og hvilken betydning har den nye samtykkelov i praksis for udfaldet af voldtægtssager? Det er emner, som den opdaterede iBog Ret og Rimelighed stiller skarpt på. Advokatsamfundet står i samarbejde med forlaget Systime og med støtte fra Dreyers Fond bag det internetbaserede undervisningsmateriale, der er målrettet gymnasiernes undervisning i samfundsfag.

”Det er helt essentielt, at der findes lettilgængeligt materiale om, hvad en retsstat er. Øvelserne, der tager afsæt i aktuelle temaer, er velegnede til på en levende og engagerende måde at vise, hvordan retssystemet fungerer i både civile sager og straffesager, og hvordan retsprocessen forløber med vidneforklaringer, bevisvurderinger og uskyldsformodningen,” siger iBogens forfatter Lise Ravnkilde, som er advokat og udviklingschef i Advokatsamfundet.

Det digitale undervisningstilbud udkom for første gang i 2013 og udspringer direkte af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra 2009, hvor rådet besluttede sig for at spille en mere aktiv rolle i forhold til at udbrede danskernes kendskab til retssystemet gennem en målrettet indsats mod ungdomsuddannelserne.

Ret og Rimelighed tager gymnasieeleverne igennem de grundlæggende elementer i vores retssystem som magtens tredeling, uskyldsformodningen og adgangen til retfærdighed, ligesom undervisningsmaterialet også beskriver internationale konventioner og domstole.

”Med iBogen giver vi også et indblik i advokatens rolle i et retssamfund og forklarer om advokatens opgaver. Det er vigtigt, at eleverne forstår, hvad man kan forvente af advokater, og den særlige uafhængige funktion, som advokaterne udfylder,” siger Lise Ravnkilde.

Ud over opdaterede øvelser med cases inspireret af virkelige retssager, som hele klassen sammen kan deltage i, indeholder den opdaterede iBog også øvelser, der løses individuelt. Eksempelvis giver iBogen indsigt i, hvilke nye kriminalitetstyper den digitale verden har affødt, og inddrager begreber som grooming, upskirting og creepshot. Den nye udgave indeholder desuden opdaterede tal for alt fra antallet af retssager til antallet af isolationsfængslinger.

Det er muligt at købe iBogen online hos Systime. For gymnasier er den gratis, da Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond refunderer udgiften til den licens, der giver gymnasierne adgang til iBogen.