Spring hovednavigationen over

Nye retningslinjer fritager advokater for at få tjekket deres tasker ved fremmøde i Familieretshuset, hvis de fremviser advokat ID-kort.

Normalt skal alle – både borgere og advokater – som led i adgangskontrollen have tjekket deres tasker af sikkerhedsmæssige grunde, når de møder op i Familieretshuset.
Flere advokater synes det var uhensigtsmæssigt, at de skulle igennem denne kontrol, når de møder op i Familieretshuset som led i deres arbejde.

Advokatsamfundet har derfor været i dialog med direktøren for Familieretshuset, som har truffet beslutning om, at advokater fremover er undtaget fra at få tjekket deres tasker.

”Vi er glade for, at Familieretshuset har lyttet, så advokaterne nu – ligesom det er tilfældet ved retterne – kan få nem adgang til Familieretshuset, når de skal repræsentere en klient,” siger Nicolai Pii, fagdirektør i Advokatsamfundet.

Der er etableret en ordning på linje med den, som advokaterne allerede har ved domstolene. Ordningen fritager advokater for, at vagterne gennemsøger deres tasker, hvis de fremviser deres advokat ID-kort. Kortet anvendes på tilsvarende vis af advokaterne ved retterne.

Kortet er gyldigt i tre år og kan rekvireres hos Advokatsamfundet – se nærmere her