Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ophævelse af lejere før dom vil forringe retssikkerhed

Advokatrådets nye Grundrettighedsudvalg har afgivet sit første høringssvar. Et lovforslag fra Indenrigs- og Boligministeriet vil give boligudlejere mulighed for hurtigere at opsige lejere, der er dømt for kriminalitet, før der er faldet endelig dom. Udvalget mener, at forslaget indeholder en væsentlig forringelse af borgernes retssikkerhed.

”Mine advarselslamper begynder at blinke, når tingene er dårligt begrundet, og det er de i dette forslag. Der er for mange uafklarede spørgsmål,” siger advokat Jonas Christoffersen.

Han er medlem af Advokatrådets nye Grundrettighedsudvalg og har skrevet udvalgets første høringssvar til regeringens forslag om ophævelse af lejemål før endelig dom. Et forslag, der forventes fremsat i Folketinget i starten af april.

”Det er helt grundlæggende betænkeligt, at man vil give adgang til at smide familier ud af deres boliger, inden der er faldet endelig dom. Det er som advokat svært at acceptere en stor forringelse af retssikkerheden, når lovforslaget ikke er ordentligt begrundet,” siger han.

”Jeg ser det som et udtryk for, at den politiske tænkning i landet er, at de, der skaber problemer i samfundet, ikke skal have den retssikkerhed, de havde i gamle dage.”

Advokatrådets indledende kommentar i høringssvaret til forslaget er, at det ”indeholder en væsentlig forringelse af borgernes retssikkerhed, ikke mindst fordi et lejemål fremover vil kunne ophæves, før der er afsagt endelig dom.”

Tager for lang tid

Forslaget er en udvidelse af en lovændring fra 2018, som gav udlejere mulighed for at smide kriminelle, såvel som de familiemedlemmer, de deler adresse med, på porten efter en endelig dom for såkaldt utryghedsskabende kriminalitet.

Begrundelsen for det nye forslag angiver, at ”det ofte tager for lang tid at udsætte kriminelle og utryghedsskabende beboere af deres lejemål”, og at der skal være mulighed for at sætte tidligere ind over for kriminalitet af utryghedsskabende karakter.

Advokatrådet bemærker i den forbindelse, at ”sagsbehandlingstiderne ved domstolene kan være ganske langvarige, og at det således meget vel kan bero på domstolenes forhold, at det tager for lang tid at afslutte straffesagerne og foged-/boligsagerne.”

”Der mangler helt grundlæggende en diskussion af, hvor lang sagsbehandlingstid der må være, inden man smider hele familier på gaden, og hvorfor det tager så lang tid. Vi ved heller ikke, hvor mange sager der er, og hvor stort problemet er,” siger Jonas Christoffersen.

I forslaget er der lagt op til at indføre en pligt for udlejer til at betale erstatning og sørge for genhusning, hvis den endelige dom ender med en frifindelse, og der derfor ikke er grundlag for en opsigelse. Men en lejer har ingen garanti for en tilsvarende bolig eller erstatning, der dækker det tab, der er ved en opsigelse, herunder udgifter til flytning, forhøjet husleje osv. Så familien til en frifundet person risikerer at stå med et stort økonomisk tab efter en grundløs opsigelse.

”Man kan selvfølgelig håbe, at udlejerne ikke vil bruge adgangen til at smide lejere ud, før der er faldet en endelig dom, men risikoen er, at det politiske signal om at skabe mere tryghed ender med at gå ud over de forkerte; nemlig dem, der bliver frifundet for den kriminalitet, der førte til, at de blev smidt ud. Det burde mane til eftertanke,” siger Jonas Christoffersen.

Se høringssvar her