Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ombudsmanden vil have skat til at give hurtigere og bedre information om ændret lovpraksis

Ombudsmanden har i en ny undersøgelse konkluderet at skattemyndighederne bør informere hurtigere og bedre, når domme og afgørelser ændrer den gældende retstilstand. Undersøgelsen er iværksat på baggrund af bl.a. arbejde i Advokatrådets skatteudvalg, der i flere år har haft fokus på problemet.

Der går for lang tid med at omsætte domme og afgørelser på skatteområdet til informationer til borgerne. Det er konklusionen i en ny undersøgelse foretaget af ombudsmanden, som ombudsmanden har iværksat på baggrund af tilkendegivelser fra skatterevisorer og skatteadvokater fra Advokatrådets skatteudvalg.
I en pressemeddelelse onsdag den 20. april skriver ombudsmanden, at ”Det er ombudsmandens opfattelse, at den tid, der efter det oplyste går med at opdatere informationen til borgere og virksomheder om betydningen af en ændret praksis, er lang i forhold til de informationshensyn, der ligger bag Den juridiske vejledning.”

Advokatrådets skatteudvalg har tidligere bragt problemstillingen op med ministeren, og Skattestyrelsen er gået i gang med at vurdere, om det kan gøres hurtigere. Ifølge Advokatrådets skatteudvalgs formand, Christian Bachmann, er det vigtigt, at ombudsmanden har taget emnet op.

”Vi har i flere år arbejdet for at gældende praksis hurtigere bliver omsat og kommunikeret ud fra skatteforvaltningen, så borgerne ved, hvilke regler der gælder, og hvordan de fortolkes og omsættes i praksis. Det vil forbedre borgernes retssikkerhed, at de selv og at skatteadvokater kan rådgive ud fra gældende praksis. Det er vigtigt, at ombudsmanden henstiller til skatteforvaltningen om at de såkaldte styresignaler – altså offentliggørelse af praksisændringer – kommer hurtigere ud. Det er en betydelig anerkendelse af problemet, og vi forventer, at skattemyndighederne gør alt hvad de kan for at følge opfordringen fra ombudsmanden,” siger Christian Bachmann.

Ombudsmanden peger på, at skatteforvaltningen bør overveje, om den – indtil en opdatering er klar – på en hurtigere og mere hensigtsmæssig måde end i dag kan gøre borgere og virksomheder opmærksom på, at Skatteforvaltningen er i gang med at overveje ændringer af sin praksis.

”Det er forståeligt, at Skatteforvaltningen i visse situationer skal bruge tid på at vurdere nye domme og afgørelser, før den kan melde de nærmere konsekvenser ud. Det er imidlertid samtidig vigtigt, at det er klart ud fra den information, der gives, hvis indholdet ikke er opdateret og derfor eventuelt ikke er korrekt,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i pressemeddelelsen.