Spring hovednavigationen over
Tilbage

Nemmere og billigere adgang til forhåndsgodkendte kurser

Advokater kan nu på advokatsamfundet.dk slå op, hvilke efteruddannelseskurser, der er forhåndsgodkendt, så de tæller med i kravet om efteruddannelse. Samtidig bliver det billigere at få forhåndsgodkendt kurser for både kursusudbydere og advokater.

Hvert tredje år skal alle advokater have gennemført 54 obligatoriske efteruddannelseslektioner. Sådan er reglen, der er med til at sikre, at alle advokater løbende efteruddannes og holder sig fagligt opdateret til gavn for klienterne. Kurserne skal være relevante og have en faglig tyngde, for at de kan godkendes.

Indtil sidste år kunne advokater ikke vide på forhånd, om et kursus ville være pointgivende. Det kunne betyde at advokater kunne ende med at mangle kursus-timer, som skulle indhentes eller i værste fald kunne føre til en nævnssag, når tilsynet gennemgik efteruddannelseskurserne.

Men fra 2021 er det blevet muligt at få forhåndsgodkendt kurser, og som et nyt tiltag kan advokater nu tilgå en søgefunktion på advokatsamfundet.dk her, hvor de kan slå kurser op og se, om de allerede er forhåndsgodkendt. Listen bliver løbende udbygget, i takt med, at kursusudbydere beder Advokatsamfundets sekretariat vurdere om et kursus kan godkendes.

”Advokater har selv pligt til at holde styr på deres efteruddannelse. Der findes en vejledning, som beskriver, hvad kurserne skal leve op til, for at de kan godkendes, som advokaterne kan orientere sig i. Derudover supplerer vi med opslagsværktøjet, som også kan give svar. Og endelig kan den enkelte advokat også søge om forhåndsgodkendelse, hvis man vil være sikker på om et kursus kan tælle med eller ej. På den måde ønsker vi at gøre det så nemt, som muligt for advokaterne at få styr på efteruddannelsen,” siger Andrew Hjuler Crichton.

Advokater vil stadig kunne støde på kurser, som udbydes, som ikke er på opslagslisten. Det betyder ikke, at de ikke kan godkendes, men blot at udbyderen ikke allerede har søgt om det.
”Det er vigtigt at understrege, at kurser uden for listen også godt vil kunne godkendes, hvis de efter en konkret vurdering lever op til kravene for efteruddannelse. Så listen er altså ikke en komplet fortegnelse over alle kurser og deres status, men et værktøj, hvor man kan slå op og tjekke efter og finde nogle af de kurser, der allerede er taget stilling til. Men det er stadig den enkelte advokats ansvar at have styr på ens kurser, og at de til syvende og sidst kan tælle med.”

Ansøgningen om godkendelse af kurser og kursusaktiviteter sker med ansøgning til Advokatrådets sekretariat Sekretariatet kan i tvivlstilfælde forelægge ansøgningen for uddannelsesudvalget, som i sidste ende kan forelægge ansøgningen for Advokatrådet.

Da forhåndsgodkendelsesordningen blev indført i 2021 blev prisen for at få godkendt et kurser fastsat til 1.000 kroner plus moms for både udbydere og for advokater. Det beløb sænkes nu til 600 kroner plus moms, da sekretariatet har effektiviseret processen og har vurderet, at den nye pris er nok til, at ordningen økonomisk kan gå i nul.

Læs mere om forhåndsgodkendelse af efteruddannelse her