Spring hovednavigationen over
Tilbage

Medlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser samt en eller flere suppleanter

Advokatrådet er af Justitsministeriet blevet anmodet om at indstille et medlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og en eller flere suppleanter for denne.