Spring hovednavigationen over
Tilbage

Kriminalforsorgen har ved en fejl optaget samtaler mellem advokater og indsatte klienter

Kriminalforsorgen har meddelt Advokatsamfundet, at en række advokater ved en fejl er blevet oprettet som opkaldsmodtagere i Kriminalforsorgens korttelefonordningen. Dermed er samtaler mellem advokater og deres indsatte klienter fejlagtigt blevet optaget. Kriminalforsorgen beklager situationen, der har stået på i flere år, og undersøger nu om der er sket aflytninger og udfærdiget rapporter på baggrund af de optagede samtaler.

Kriminalforsorgen har i et brev til Advokatsamfund oplyst om, at en række samtaler mellem advokater og indsatte klienter i fængslerne mod reglerne er blevet optaget. Kriminalforsorgen oplyser, at man i ultimo februar blev opmærksom på, at advokater omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 56, stk. 1, er blevet oprettet i kriminalforsorgens telefonkortordning, hvorefter samtaler mellem de pågældende advokater og indsatte vil være blevet optaget.

Kriminalforsorgen skriver, at de i en undersøgelse, der er afsluttet 15. marts, har identificeret en række tilfælde, hvor advokater, der med en høj grad af sandsynlighed må anses for at være omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 56, stk. 1, er blevet oprettet som opkaldsmodtagere i korttelefonordningen. Kriminalforsorgen har også identificeret tilfælde, hvor advokater, der med en vis grad af sandsynlighed er omfattet af bestemmelsen er blevet oprettet som opkaldsmodtagere.

I en pressemeddelelse meldte Kriminalforsorgen den 18. marts ud, at Kriminalforsorgen indtil videre har identificeret 16 tilfælde, hvor der med en høj grad af sandsynlighed vurderes at være sket optagelse af samtaler mellem en indsat og dennes advokat, som ikke burde have været optaget. Kriminalforsorgen har desuden identificeret yderligere 15 tilfælde, hvor der med en vis grad af sandsynlighed vurderes at være sket optagelse.

Kriminalforsorgen oplyser, at denne praksis har stået på i flere år. Kriminalforsorgen er nu i gang med at undersøge, om der konkret er sket aflytning eller udfærdiget rapporter på baggrund af samtaler, der ikke burde være optaget.

Alle berørte advokater har ifølge Kriminalforsorgen fået en særskilt orientering.

Advokatsamfundet afventer nu de nærmere undersøgelser og opfordrer advokater til at rette henvendelse til Kriminalforsorgen, hvis de har spørgsmål til sagen, eller hvis de er bekendt med, at de er blevet oprettet som opkaldsmodtager i korttelefonordningen.

Se kriminalforsorgens orientering her.