Spring hovednavigationen over
Tilbage

Kortere frist ved Menneskerettighedsdomstol

Fristen for at klage til Menneskerettighedsdomstolen er blevet kortere fra seks til fire måneder og træder i kraft 1. februar.

Protokol nr. 15 til konventionen nedsætter tidsfristen fra 6 til 4 måneder, inden for hvilken en klage skal indbringes til Domstolen, efter at den endelige nationale afgørelse er truffet. Den nye frist på fire måneder træder i kraft den 1. februar 2022. Den vil dog kun gælde for ansøgninger, hvor den endelige nationale afgørelse blev afsagt den 1. februar 2022 eller senere. Denne ændring af fristen er blevet vedtaget af Europarådets 47 medlemsstater.

Se også CCBEs guide til Menneskerettighedsdomstolen her