Spring hovednavigationen over
Tilbage

Juridisk rådgivning rammes af nye sanktioner mod Rusland

EU-rådet har vedtaget en omfattende sanktionspakke mod Rusland. Pakken medfører også, at juridisk rådgivning nu i langt højere grad end hidtil er omfattet af sanktioner, som advokater skal være opmærksomme på.

EU indførte den 6. oktober 2022 endnu en sanktionspakke mod Rusland efter landets annektering af fire provinser i den østlige del af Ukraine.

Med sanktionspakken er der indført forbud mod direkte og indirekte at levere visse tjenesteydelser til Ruslands regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, jf. forordning nr. 833/2014, artikel 5n. Tjenesteydelserne omhandler bl.a. juridisk rådgivning. 

Den danske oversættelse af forordningen kan findes her

Det er Advokatsamfundets vurdering, at forbuddet mod at levere bl.a. juridiske rådgivning til Ruslands regering, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, ikke omfatter juridisk rådgivning til fysiske personer, idet ’fysiske personer modsat andre steder i forordningen ikke specifikt er nævnt vedrørende juridisk rådgivning.

’Juridisk rådgivning’ omfatter juridisk rådgivning til kunder på det udenretslige område, herunder handelstransaktioner, der involverer anvendelse eller fortolkning af lovgivning, deltagelse med eller på vegne af kunder i handelstransaktioner, forhandlinger og andre forbindelser med tredjeparter samt udarbejdelse, gennemførelse og kontrol af juridiske dokumenter.

’Juridisk rådgivning’ omfatter ikke repræsentation, rådgivning, udarbejdelse af dokumenter eller kontrol af dokumenter i forbindelse med juridisk repræsentation, dvs. i sager ved administrative organer, domstole eller andre behørigt oprettede officielle domstole eller i voldgifts- eller mæglingsprocedurer. På Kommissionens hjemmeside, kan man læse mere om sanktionerne og forståelsen af ’juridisk rådgivning.’
Læs mere her

På Udenrigsministeriets hjemmeside findes et overblik over alle sanktionerne samt en liste over, hvilke myndigheder, som virksomheder kan få vejledning hos.
Se listen her

Overtrædelse af forordningerne om sanktioner mod Rusland kan straffes efter straffelovens § 110 C. Som advokat skal man endvidere være opmærksom på, at brud på forordningerne samtidig kan være en overtrædelse af god advokatskik.

Færøerne og Grønland skal tilslutte sig sanktionerne, før de træder i kraft. Advokatsamfundet er derfor stadig ved at undersøge, hvad der gælder for de færøske og grønlandske advokater.