Spring hovednavigationen over
Tilbage

Juraprofessor får Advokatsamfundets fonds hæderspris

Hædersprisen fra Advokatsamfundets Fond går i år til juraprofessor Linda Nielsen for hendes store indsats for Københavns Universitet og markante bidrag inden for juridiske områder med høj samfundsrelevans.

Advokatsamfundets Fond tildeler Linda Nielsen, juraprofessor gennem mange år og Købehavns Universitets første kvindelige rektor, fondens hæderspris i 2022. Med prisen følger 25.000 kroner.

”Linda Nielsen har i adskillige årtier været med til at styrke retsvidenskaben og retssikkerheden gennem sit virke på Københavns Universitet og de mange vigtige tillidshverv, hun sideløbende har haft. Hun har altid kastet sig over yderst samfundsrelevante emner og har i nyere tid bl.a. spillet en stor rolle i forhold til indsatsen mod hvidvask,” siger Martin Lavesen, formand for Advokatsamfundets Fond.

Han overrakte hende prisen til Advokaternes Fagfest fredag d. 20. maj. Fondens bestyrelse valgte at give hende hæderen, fordi hun har ydet en stor indsats både i forhold til Københavns Universitet og Det Juridiske Fakultet, men også i forhold til den generelle retstilstand og dermed også retssikkerheden i samfundet.
Linda Nielsen har været ansat på Københavns Universitet, hvor hun blev udnævnt som professor i 1996, stort set hele sin karriere. Familieret var omdrejningspunktet til at begynde med, men sidenhen er finansret og globaliseringsret med CSR samt bioret i fokus også blevet vigtige forskningsområder for Linda Nielsen.
Da hun fra 2002 til 2005 var rektor på Københavns Universitet, var hun den første kvindelige rektor i universitetets over 500 år lange historie. Som rektor var hun med til at åbne universitet mere op mod samfundet, erhvervslivet og udlandet.

”Jeg er meget taknemmelig og beæret over at modtage hædersprisen fra Advokatsamfundets Fond. Gennem konstruktivt samarbejde om undervisning har teorien og advokaternes viden om reglernes betydning i praksis kunnet befrugte hinanden. Og ved udvalgsarbejde om ny lovgivning mv. har jeg fået stor respekt for advokater og Advokatsamfundets arbejde med værdier og retssikkerhed, som er afgørende for vores retssamfund,” siger Linda Nielsen.

Selv har Linda Nielsen også været dybt involveret i det omgivende samfund med flere end 50 poster i råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Linda Nielsen stod som formand i spidsen for Finans Danmarks Hvidvask Task Force, som i 2019 præsenterede sine anbefalinger til en styrkelse af indsatsen mod hvidvask. Hun har bl.a. også været formand for Det Etiske Råd, Det Kriminalpræventive Råd og Allerfonden, ligesom hun har siddet på præsidentposten i Kræftens Bekæmpelse.

Advokatsamfundets Fonds hæderspris uddeles hvert andet år til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats i forhold til at styrke advokatstandens uafhængighed, faglige kompetencer og positive relationer til samfundet eller i forhold til at fremme retsvidenskaben og retssikkerheden gennem undervisnings- og oplysningsvirksomhed.

Pressekontakt:
Kommunikations- og pressechef Rasmus Holm Thomsen: 2679-8350 / rht@advokatsamfundet.dk 

Advokatrådets formand, Martin Lavesen, overrækker Advokatsamfundets Fonds Hæderspris til Linda Nielsen.

Advokatrådets formand, Martin Lavesen, overrækker Advokatsamfundets Fonds Hæderspris til Linda Nielsen. Foto: Jeppe Carlsen