Spring hovednavigationen over
Tilbage

Europæiske Advokatsamfund fordømmer invasionen af Ukraine

På vegne af over en million advokater i 45 lande fordømmer den europæiske sammenslutning af Advokatsamfund, CCBE, invasionen af Ukraine i en fælles erklæring, som Advokatrådet har tilsluttet sig.

På et møde i dag i CCBE, sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, har advokatsamfund fra de 45 medlemslande vedtaget en erklæring, der fordømmer den russiske invasion af Ukraine. Advokatrådet er blandt dem, som har stemt for erklæringen, der er afsendt på vegne af mere end en million europæiske advokater.
”Vi tager på det skarpeste afstand fra den russiske invasion af Ukraine, og støtter op om budskabet fra det internationale samfund om, at Rusland straks må trække sig tilbage og stoppe landets aggressive fremfærd. Vi opfordrer samtidig den internationale krigsforbryderdomstol til hurtigst muligt at iværksætte en undersøgelse af forholdene med henblik på en retsforfølgelse af Vladimir Putin og hans medskyldige,” siger Advokatrådets formand Martin Lavesen.

Læs CCBE-erklæringen her