Spring hovednavigationen over
Tilbage

Corona-nedlukning førte til færre tilsyn i 2021

Corona-situationen har fortsat sat sit aftryk på Advokatrådets tilsynsindsats i 2021. Det fremgår af Advokatrådets tilsynsrapport, som netop er oversendt til Justitsministeriet.

Corona og nedlukning påvirkede tilsynsindsatsen i 2021, hvor pandemien betød, at Advokatrådets tilsyn gennemførte færre tilsynsbesøg end planlagt. Det fremgår af Advokatrådets tilsynsrapport for 2021, som for nylig er blevet oversendt til Justitsministeriet.
356 advokater og 191 advokatvirksomheder fik i løbet af 2021 tilsyn, som især har prioriteret at gennemføre tilsyn med advokater i højrisikogruppen. Derudover er der indhentet et efterslæb fra 2020, hvor corona-pandemien ligeledes bevirkede, at det ikke var muligt at komme ud på alle de planlagte tilsynsbesøg.

”Vi må konstatere, at mange af vores fysiske tilsynsbesøg har været umulige at gennemføre på grund af corona-pandemien. Kontorerne har været nedlukkede, og vi har selv også været ramt af sygdom og begrænsninger i mulighederne for at oplære nye tilsynsførende. Selv om vi har prøvet at erstatte nogle af de fysiske tilsyn med online-tilsyn og skriftlige tilsyn, har vi ikke nået så mange tilsyn, som vi selv har ønsket at komme i mål med,” siger Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet.

Siden lovændringer i 2019 har tilsynet været tilrettelagt som et såkaldt risikobaseret tilsyn. Det betyder, at advokater inddeles i tre forskellige risikogrupper: Høj, mellem og lav.
Der er ikke lovkrav om, hvor tit advokater og advokatvirksomheder skal have tilsyn, men Advokatrådet har selv sat en målsætning om, at advokaterne og advokatvirksomhederne i de tre risikogrupper skulle have tilsyn henholdsvis hvert 3., 6. og 10. år.

På baggrund af de seneste to år med corona har Advokatrådet besluttet at ændre målsætningen til henholdsvis 4, 7 og 11 år for den første periode.

”Der skal føres et konsekvent og fast tilsyn med advokaterne, og vi mener, at vi har den rette kapacitet til at lægge det tilsynstryk, som vi ønsker. Men vi har i to år ikke kunnet anvende kapaciteten fuldt ud, og i erkendelse af det, har rådet valgt at sige, at vi nu midlertidigt justerer vores egne målsætninger og lægger et år til perioden,” siger Andrew Hjuler Crichton.

Læs Advokatrådets tilsynsrapport 2021 her