Spring hovednavigationen over

Opgaverne består af en bred vifte af husets opgaver, herunder bistand til husets jurister med forberedelse af tilsyn, sagsoplysning, undersøgelser af juridiske spørgsmål, bistand vedrørende besvarelse af henvendelser om advokatetik og hjælp med gennemførsel af retssagsprøver. Erfaring fra andet studierelevant arbejde og en organiseret tilgang til at tilrettelægge eget arbejde er derfor en fordel.