Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatsamfundet i Grønland og på Færøerne for at bekæmpe hvidvask

Advokatsamfundet har i juni måned været både i Nuuk og Tórshavn for at undervise i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Samtidig benyttede Advokatsamfundet lejligheden til at invitere de grønlandske advokater til hilse-på-møde og gennemføre et tilsynsbesøg på Færøerne.

Advokatsamfundet er en del af arbejdsgruppen om vejledning og information, der har til formål at koordinere og etablere vejledning, information og awareness om hvidvaskbekæmpelse.

På forespørgsel fra de nordatlantiske myndigheder og brancher, har arbejdsgruppen udarbejdet casebaseret undervisning, hvor bl.a. advokater, revisorer, bankansatte, skattemedarbejdere og politiet i fællesskab skal drøfte reglerne og mulighederne for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. I undervisningen deltog undervisere fra Advokatsamfundet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Hvidvasksekretariatet, Skattestyrelsen og Politiets Efterretningstjeneste, der hver især spillede ind med fagspecifik viden.

Det blev til to spændende og udbytterige dage i henholdsvis Nuuk og Tórshavn, hvor advokater sammen med de øvrige deltagere havde fokus på den fælles opgave med at forhindre hvidvask. Deltagerne blev delt i blandede faggrupper, hvilket styrkede deres kendskab til og forståelse for hinandens roller og udfordringer.  

Der var godt fremmøde ved undervisningen

Advokatsamfundet greb samtidig muligheden for at mødes med de nordatlantiske advokater. I Nuuk inviterede Advokatsamfundet de grønlandske advokater og advokatfuldmægtige til et møde for bl.a. at fortælle om, hvad man kan forvente sig af et tilsynsbesøg. Nuna Advokater lagde lokaler til det uformelle og hyggelige møde.

På Færøerne gennemførte Advokatsamfundet tilsyn med i forlængelse af undervisningen og fik samtidig benyttet muligheden for at lære de færøske advokater bedre at kende. 

 

Der var også tid til at nyde den smukke natur på Færøerne