Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet nedsætter nyt grundrettighedsudvalg

Advokatrådet nedsætter et nyt grundrettighedsudvalg, som fremover skal have fokus på menneskeretlige, forvaltningsretlige og statsretlige emner.

Retsstaten og retssikkerheden har under corona-nedlukningen været sat alvorligt på prøve. Flere lovforslag og myndighedsforanstaltninger har indskrænket en række af borgernes rettigheder, som vi tager for givet.

Når den slags beslutninger træffes – hvor nogle af de mest grundlæggende værdier og rettigheder i samfundet kommer i spil – skal Advokatrådet tydeligt og hurtigt kunne afgive høringssvar, bistå myndigheder i kommissioner og på andre måder være med til at støtte op om retsstaten og retssikkerheden.

Det er en del af baggrunden for, at Advokatrådet nu nedsætter et nyt grundrettighedsudvalg. Udvalget skal behandle større, tværgående retslige emner med spørgsmål indenfor menneskerettigheder, forvaltningsret og statsret, hvor borgernes grundrettigheder kan blive svækket.

”Vi har nogle store og meget væsentlige dagsordener, hvor det er afgørende, at vi får analyseret og gennemtænkt, hvordan vi kan passe rigtig godt på borgernes grundlæggende rettigheder. Det er for eksempel ny teknologi og internationaliseringen påvirker vores samfund, eller som under den seneste corona-nedlukning. I Advokatrådet har vi derfor nedsat et grundrettighedsudvalg med nogle fagligt stærke medlemmer, som kan bore sig ned i juraen og give vigtige indspark, når der for eksempel skal laves betænkninger, ny lovgivning eller på anden vis tages stilling til vigtige samfundsmæssige spørgsmål, ” siger Advokatrådets formand, Martin Lavesen, om nedsættelsen af udvalget.

Udvalget kan af egen drift iværksætte projekter inden for de nævnte retsområder. Konkrete projekter er endnu ikke besluttet, men emner som overvågning af borgerne eller acces to justice er eksempler, som kunne danne grundlag for kommende projekter. Derudover skal udvalget løbende udarbejde høringssvar for Advokatrådet.

 

Udvalget har følgende sammensætning:

Advokat Ole Spiermann (formand)
Advokat Karoline Normann
Advokat Per Hemmer
Advokat Jonas Christoffersen
Advokat Thomas Holst Laursen
Professor Michael Hansen Jensen