Spring hovednavigationen over
Tilbage

Udvalgsformand: Der skal være plads til refleksion

Advokatrådets responsumudvalg er med til at forebygge, at der sker overtrædelse af god advokatskik og fejl. Herudover medierer udvalget i sager om salær. Sådan lyder det fra Klavs Gravesen, der er ny formand for udvalget, der som eneste udvalg under Advokatrådet alene har medlemmer, der også er medlem af Advokatrådet.

”Den fornemmeste opgave er at forebygge, at der sker fejl. På den måde opretholder vi den adfærd, som begrunder, at vi har reglerne om god advokatskik og de særlige privilegier, der følger med. Selvfølgelig kan en responsumafgørelse aldrig være en garanti for at undgå en nævnssag, men vi gør os umage for at være så grundige i vores afgørelser, som overhovedet muligt,” siger Klavs Gravesen, der af samme grund prioriterer tid til refleksion i udvalget.

”Det er utrolig vigtig, at vi får vendt sagerne grundigt, og at de forskellige holdninger kommer på bordet, for det er ikke altid, at der er en klar praksis på det område, som vores responsum skal rumme. Udvalget er af samme grund sammensat af advokater med forskellige specialer og virksomhed, sådan at vi har en bred erfaring i udvalget. På den måde kan den kollektive drøftelse lande så præcist som muligt,” siger formanden, der også lægger vægt på mere videndeling om afgørelserne.

”Ambitionen om at gøre arbejdet mere synligt er noget af det, jeg gerne vil fremme. Ofte er sagerne så konkrete, at det kan være vanskeligt at udlede noget generelt, men det gør dem på ingen måde uinteressante, og hvor andre kan blive klogere af vores afgørelser, skal de bringes ud til medlemmerne,” siger Klavs Gravesen.

Personligt synes han, at arbejdet i udvalget ”er både spændende og af stor vigtighed for branchen”.

”De spørgsmål, vi arbejder med, er enormt vigtige for den enkelte advokat, og derfor er grundighed centralt – også selvom vi på grund af tidsfrister kan have kort tid til sagerne. Alligevel har vi gode drøftelser, og jeg lægger vægt på, at diskussionen får frit løb, og at der er plads til refleksion.”

Kort om responsumudvalget

Advokatrådets responsumudvalg afgiver på begæring af en advokat responsum om god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres advokatvirksomhed. I medfør af § 32 i Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund skal Advokatrådets responsumvirksomhed varetages af Advokatrådets responsumudvalg, der består af syv medlemmer af Advokatrådet med advokat Klavs Gravesen som formand. Udvalget tilstræber, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overstiger fire måneder.

Udvalgte udtalelser er i anonymiseret form offentliggjort på Advokatsamfundets vidensdatabase.