Spring hovednavigationen over
Tilbage

Skattelovgivningen er blevet sværere og strammere

Advokat Christian Bachmann, Bachmann/Partners.

Christian Bachmann

Hvorfor har du valgt at gå ind i Advokatrådet?

Jeg har altid arbejdet kollegialt og har tidligere været medlem af Skatteudvalget. Bagefter kom jeg over i skatteudvalget hos Danske Advokater, hvor jeg har været formand i syv år, og nu er jeg så tilbage i Advokatsamfundet. Der er jo en turnusordning begge steder, så man ikke kan sidde for evigt. Jeg har altid været optaget af de retssikkerhedsmæssige udfordringer, som  virksomhederne har, når de møder staten. Både på skatteområdet og andre områder. Jeg er naturligvis optaget af skattearbejdet, da jeg arbejder med skatteret og afgifter til dagligt.

Hvilke forventninger har du?

Jeg går til opgaven med stor ydmyghed. Nu har vi haft et konstituerende møde, og der var en god energi og en god stemning, og det er jo vigtigt, når man skal arbejde på frivillig basis. Jeg har store forventninger til arbejdet, og jeg vil gerne være med til at gøre en forskel generelt for de borgere og virksomheder, der står overfor statsmagten. Statens magtposition forøges til stadighed af Folketinget. Jeg vil gerne tilbage til en bedre afbalancering mellem stat og borger. COVID-lovgivningen er seneste eksempel på massiv lovgivning mod civilsamfundet.

Har du en særlig mærkesag?

Jeg synes, at det er vigtigt med uafhængige advokater i et retssamfund, så det vil jeg kæmpe for. Vi skal værne om advokattitlen. Den er ikke et monopol, som nogle ser det. Vi er en søjle i retssamfundet, og hvis uafhængigheden bliver udfordret for kraftigt af andre interessegrupper, så skaber det en ubalance i forhold til domstolene og magtdelingen i samfundet. Advokater skal være uafhængige. Det håber jeg, at de kommer til at forstå bedre på Christiansborg.

Der er mange retssikkerhedsmæssige udfordringer. Skattelovgivningen er blevet sværere og strammere til skade for borgerne og til fordel for statsapparatet. Det er nemt nok at slå hårdt lovgivningsmæssigt ned på borgerne og virksomhederne for at sikre, at loven bliver overholdt, men vi skal sørge for en rimelig balance mellem system og individ. Det danske samfund bygger på tillid, og det synes jeg for ofte underkendes.

Christian Bachmann, advokat og partner i Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab, speciale: Skatte- og afgiftsret.