Spring hovednavigationen over
Tilbage

Skarp kritik: Regler fastholder dømte i kriminalitet

Advokatrådet ønsker at få ændret reglerne om dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager. Det ønske har rådet haft i flere år, og pointen blev gentaget i sidste uge, hvor Karoline Normann, formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, var inviteret til at holde oplæg på et temamøde i Folketingets Retsudvalg om sagsomkostninger i straffesager.

Temamødet blev afholdt som led i forberedelserne til de kommende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi, og oplægget fra Karoline Normann fik positive tilbagemeldinger fra Retsudvalgets medlemmer. Karoline Normann håber og forventer, at den nye aftale for Kriminalforsorgen vil have større fokus på resocialisering.

”Den nuværende ordning for sagsomkostninger i straffesager medvirker til at fastholde dømte i kriminalitet, fordi den eneste vej til at afbetale gæld og renter ofte er at begå ny kriminalitet. Ordningen straffer dem, der ønsker at blive resocialiseret, urimeligt hårdt,” siger hun.

Ifølge Karoline Normann bliver der ofte malet med den brede pensel, når sagsomkostningerne skal fastlægges, det er ofte uigennemsigtigt, hvad den dømte reelt skal betale for ud over forsvarersalæret, udgifterne fordeles ikke altid rimeligt af politiet mellem de tiltalte i en sag, og en tiltalt risikerer eksempelvis at skulle betale for undersøgelsen af en andens fingeraftryk, og endelig kommer regningen først så længe efter domsafsigelsen, at der ikke kan gøres indsigelser imod den.

Blandt de øvrige oplægsholdere på temamødet var blandt andre Annette Olesen, lektor på Aalborg Universitet, der står bag forskningsprojektet og antologien ”Sagsomkostninger i straffesager – ny viden om et gammelt problem” fra 2020, som Karoline Normann også har bidraget til.

Du kan se hele temamødet på Folketingets hjemmeside her