Spring hovednavigationen over
Tilbage

Markant hæder til professor, dr.jur. Ruth Nielsen

Foreningen AnsættelsesAdvokater har tildelt professor, dr.jur. Ruth Nielsen årets H.G. Carlsen-pris. Ruth Nielsen modtager prisen som en hæder for en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Priskomiteen har valgt Ruth Nielsen, fordi hun er en af de førende eksperter inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Hun har været en pioner inden for ligestillingsretten med en række tidlige litterære bidrag som bl.a. Kvindearbejdsret (1979) og Ledelsesret og ligestilling (1986), ligesom hun løbende har været medforfatter af Ligestillingslovene med kommentarer.

Ruth Nielsen var den første i Danmark, som satte fokus på EF-rettens store betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel med sin doktordisputats Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning (1992). Hun har også efterfølgende leveret en række vægtige bidrag om EU-arbejdsretten, herunder EU-arbejdsret (senest 5. udgave, 2019).

Ruth Nielsen har desuden skrevet om talrige andre arbejds- og ansættelsesretlige emner og har velvilligt stillet sin viden til rådighed ved undervisning, kurser og oplæg for såvel studerende som praktikere. 

Priskomiteen fremhæver også, at Ruth Nielsen har bidraget til det praktiske arbejdsliv blandt andet som medlem af Ligebehandlingsnævnet og formand for HK’s klagenævn. Ruth Nielsen var i en årrække et aktivt medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Arbejdsret og modtog i 2008 Mathildeprisen for et mangeårigt arbejde med kvinders juridiske og politiske rettigheder.

Ruth Nielsen er professor ved CBS Law, CBS.

Samtidig med hæderen modtager hun en pris på 25.000 kr.

Prisen er opkaldt efter H.G. Carlsen, som var pioner i den ansættelsesretlige disciplin. Han var en meget aktiv procedør og rådgiver og udgav i 1963 1. udgaven af Dansk Funktionærret. H.G. Carlsen døde i 2001.

Prisen tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”, og priskomiteen består af tidligere højesteretspræsident Børge Dahl, professor, dr.jur. Jens Kristiansen og advokat Lars Svenning Andersen.

AnsættelsesAdvokater er en brancheforening for advokater med speciale i ansættelsesret, og H.G. Carlsen prisen er derfor den største anerkendelse, der kan gives kolleger i kredsen af Ansættelsesadvokater.