Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ingen retssikkerhed uden uafhængige advokater

Advokater verden over er hver dag udsat for trusler, forfølgelse og fængsling – og i værste tilfælde mord. Det sker blandt andet, fordi advokater holder fast i deres uafhængighed og kæmper for menneskerettigheder, og det sker også indenfor Europas grænser. 25. oktober markerede de europæiske advokatsamfund med European Lawyers Day, at advokaters uafhængighed er helt central for borgernes retssikkerhed. En uafhængighed, der ikke må sættes over styr.

De fleste borgere i et retssamfund får brug for en advokat på et tidspunkt i livet, men det er nok de færreste, der tænker på, hvad advokater står for, eller hvordan verden ville se ud uden advokater og særligt uden uafhængige advokater.

Men netop uafhængigheden er helt central for borgernes retssikkerhed den dag, de har brug for en advokat. Når du køber hus, skal du være sikker på, at advokaten ikke har noget kørende med sælgers ejendomsmægler. Har du problemer med en myndighed, skal du være sikker på, at din advokat ikke er filtret ind i myndigheden. Har du som virksomhedsejer en tvist med en konkurrerende virksomhed eller samarbejdspartner, skal du være helt tryg ved, at din advokat kun repræsenterer dig uden at være i lommen på modparten.

Enhver borger eller virksomhed, som hyrer en advokat, skal være helt sikker på, at advokaten kun arbejder for sin klient og er helt og aldeles uafhængig af andres interesser, herunder staten og myndighederne.

I Danmark er der generelt en høj tillid til, at advokater er uafhængige, og at de står vagt om retssikkerheden. Det viser blandt andet rapporter fra CCBE (Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund).

Klientens sikkerhed

Men der er væsentlige stemmer i Danmark, som gerne vil lempe reglerne for advokaters uafhængighed.

Argumentet er, at advokater kan blive mere konkurrencedygtige, hvis de for eksempel kan benytte advokattitlen som ansatte i et revisionsfirma, eller at advokatfirmaer bør kunne ejes af andre end advokater i modsætning til de gældende regler, som sikrer, at også ejerne er underlagt stramme advokatetiske regler. Regler, som er nedfældet i Retsplejeloven. Vi er kraftigt imod en deregulering af beskyttelsen, for så ryger klientens sikkerhed for advokatens uafhængighed meget hurtigt fløjten. I en lang række sager vil det blive sværere at gennemskue, om der er modsatrettede interesser på spil. Vi vil ikke ofre retssikkerheden og vi vil ikke give køb på uafhængigheden. 

I lande som Polen, Ungarn, Bulgarien, Slovakiet og Kroatien er borgernes tillid til, at advokater er uafhængige faldet drastisk i de seneste år (EU Justice Scoreboard). Det skyldes, at der er en øget opfattelse af, at regeringer i de pågældende lande i højere grad blander sig i advokaternes og domstolenes arbejde. Der er også talrige eksempler på, at advokater bliver forfulgt og uretmæssigt fængslet under falske anklager og i nogle tilfælde myrdet. Helt galt står det for eksempel til i Tyrkiet, som måske en dag bliver medlem af EU. Alene i 2020 har CCBE skrevet 15 støtteerklæringer for en lang liste af advokater, som sidder fængslet i Tyrkiet, fordi de er systemkritikere og kæmper for egne eller klienters rettigheder. Der er også eksempler på, advokater bliver forfulgt i Polen og Ungarn blandt andet for at kritisere regeringens indflydelse på retssystemet, herunder udpegelse af dommere.

Advokaters uafhængighed er fuldstændig afgørende for retssikkerheden, og det er vores opgave at synliggøre betydningen af retssikkerhed. Gennem internationale advokatsammenslutninger som CCBE og IBA arbejder Advokatrådet for at styrke retssikkerheden i hele Europa og for, at EU håndfast sanktionerer de lande, der modarbejder den.

En advokatkonvention i EU-regi

Vi arbejder også for, at EU sætter et skarpere lys på, hvor vigtig advokaters uafhængighed er, ligesom det fornylig er sket i forhold til journalisters uafhængighed, hvor det er blevet lovet, at journalisters uafhængighed og beskyttelsen af den skal nedfældes i EU-lovgivningen. Det bør den også være for advokater.

Europarådet er i gang med at udarbejde forslag til en advokatkonvention i EU-regi, som skal sikre advokaters uafhængighed i hele EU. CCBE følger arbejdet tæt og afgiver løbende bidrag til form og indhold. Fra advokaters side er der naturligt nok et stærkt ønske om, at en sådan konvention skal være bindende, og at der skal være sanktionsmuligheder overfor de lande, der modarbejder den. Der er dog lang vej endnu, før en Europæisk advokatkonvention er en realitet, men drøftelserne er i gang, og uafhængigheden er i fokus. Det markerede vi i denne uge med European Lawyers Day under parolen: ‘No justice without independent lawyers’.

Hvis det skal lykkedes at etablere en advokatkonvention, er det en vigtig forudsætning, at de lande, der står stærkt, som Danmark gør, ikke sætter uafhængigheden over styr ved at lempe reglerne for advokater. Men i stedet danner inspiration for de EU-medlemmer, der står svagere.

Debatindlægget har været bragt i Politiken 25. oktober 2021.