Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ikke længere en teoretisk diskussion, om retssamfundet kan komme under pres

Advokat Philip Thorsen, Mazanti-Andersen. Medlem af Advokatrådet fra 2017 til 2021.

Advokat Philip Thorsen

Hvad har været din mærkesag?

Det kan siges meget kort: Retssikkerhed i bred forstand. Jeg er udpræget erhvervsadvokat og er igennem de fire år, jeg har været en del af rådet, blevet overrasket over, hvor utrolig meget opmærksomhed retssikkerheden kræver. Ikke kun af hensyn til borgerne - men også til virksomhederne. Derfor har jeg været meget optaget af den – desværre kedelige - globale udvikling, som er sket igennem de seneste år, hvor vi har oplevet et stort pres på demokratierne, magtens tredeling, ytringsfriheden og menneskerettighederne.

Populismen har vundet frem, det er de hurtige løsningers tid. Jeg har fulgt udviklingen tæt, og det er foruroligende at se, hvad der sker i lande, som geografisk er ret så tæt på os. Det kræver stor opmærksomhed, for det er ikke længere en teoretisk diskussion, om vores retssamfund, kan komme under pres. Alene i Danmark ser vi det for øjeblikket ske på ugentligt basis. Derfor er det ikke noget, som vi kan nøjes med at give opmærksomhed, når vi 5. juni fejrer Grundloven, som netop beskytter vores grundlæggende rettigheder. Især advokater må være ambassadører for retssikkerheden hele året, og det oplever jeg heldigvis også at mange tager på sig.

Hvad har gjort særlig indtryk?

Jeg har været optaget af forholdet mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet siden jeg var en del af Strukturkommissionen, der stod bag opsplitningen mellem tilsynsorganisationen og brancheforeningen i 2008. Derfor har det gjort et særligt indtryk på mig, at de to organisationer i dag er gode til at stå sammen om relevante dagsordener. Samarbejdet er rigtig godt. Det har jeg senest oplevet omkring Konkurrencerådets rapport, som efter min overbevisning bygger på en del fejlantagelser og manglende respekt for borgerens retssikkerhed. Det har de to organisationer i fællesskab kæmpet for at rette op på, og som jeg ser det, vil der fremover i stigende grad være behov for at stå stærkt sammen.