Spring hovednavigationen over
Tilbage

Grund til at holde vågent øje med det nye familieretssystem

Advokat Susan Sørensen, Ret&Råd Aalborg. Medlem af Advokatrådet fra 2015 til 2021.

Advokat Susan Sørensen

Hvad har været din mærkesag?

I kraft af mit speciale har den nye familieretsreform været en af mine mærkesager. Forud for Familieretshuset blev etableret i april 2019 var der en stor proces, hvor vi blandt andet samarbejdede med Domstolsstyrelsen om, hvordan vi kunne bevare borgernes mulighed for at få sagerne prøvet hos domstolene, sådan at de ikke alene kunne behandles administrativt, som der var lagt op til. Når en administrativ myndighed skal træffe afgørelser, er der altid mulighed for at sagerne kan styres i en politisk retning, og derfor er domstolsprøvelsen ved de uafhængige domstole naturligvis helt afgørende for retssikkerheden.

Jeg synes at det nye familieretssystem her godt to år senere er ved at finde sin form, men det er stadig så nyt, at der er grund til at holde et vågent øje med både de stærke og svage sider. Så der ligger fortsat en væsentlig opgave hos Advokatrådet for at sikre familiernes retssikkerhed.

Hvad har gjort særlig indtryk?

Det har været mange store og vigtige sager. Det gælder for eksempel styrkelsen af tilsynet og hele diskussionen om konkurrencerapporten. Men hvis jeg skal pege på en enkelt sag, som jeg har været meget engageret i, så har undersøgelsen om trusler mod advokater sat sig særlige spor. Det gjorde et stort indtryk, at så mange kolleger er udsat for trusler. De eksempler på trusler og chikane, som mange fortalte, var væsentligt mere alvorlige, end jeg nogensinde havde regnet med. Jeg er glad for, at vi fik afdækket problemet, som viste sig at være et tabu, og at vi fik etableret den støtte, som det viste sig, at der var hårdt brug for. Som jeg ser det, er det fortsat en opgave for det kommende råd at kæmpe for, at advokater bliver beskyttet efter straffeloven § 119 på samme måde som dommere og anklagere er det.