Spring hovednavigationen over
Tilbage

Første evaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet

Den første af i alt seks delevalueringer af Ungdomskriminalitetsnævnet er nu blevet offentliggjort. Evalueringen handler hovedsageligt om nævnsmøder og viser overordnet, at nævnsmedlemmerne og øvrige involverede fagpersoner generelt er tilfredse med møderne i Ungdomskriminalitetsnævnet, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Men evalueringen viser dog også, at der fortsat gives få straksreaktioner, og at tidsfristerne for afholdelse af nævnsmøder i de fleste tilfælde ikke overholdes.

Netop den manglende brug af straksreaktioner har advokat Kristian Korshøj Jørgensen et stort ønske om kommer mere i spil hos Ungdomskriminalitetsnævnet. Det fortalte han Magasinet Advokaten, som i seneste nummer satte fokus på nævnet. Her sagde han blandt andet:

”Hvis man reelt vil forebygge, så send de unge ud og feje det glas op, som de har slået i stykker. Hvis vi skal noget andet med Ungdomskriminalitetsnævnet end det, som kommunen allerede kan iværksætte, så kan det give god mening. Men som det er nu, så er det bare et lag mere og endda med så dårlige retssikkerhedsgarantier, at vi ikke kan være det bekendt over for de unge.”

Advokatsamfundet følger evalueringen tæt, og ser frem til resultaterne i de kommende evalueringer.

Læs evalueringen her