Spring hovednavigationen over
Tilbage

Formand for strafferetsudvalget: Der bliver lyttet til os

Advokatrådets strafferetsudvalg spiller en aktiv rolle, når det gælder straffe- og udlændingeretlige spørgsmål – blandt andet ved at afgive høringssvar, deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper og ved at være aktiv i den offentlige debat.

Sagsomkostninger i straffesager, trusler mod advokater, internationalt samarbejde og teledatasagen.

Paletten over emner, der bliver behandlet i Advokatrådets strafferetsudvalg, er bred. Fællesnævneren er, at emnerne falder inden for straffe- eller udlændingeret, og at udvalget kan gøre en positiv forskel for forsvarsadvokaters og bistandsadvokaters arbejde. Det fortæller strafferetsudvalgets formand, Karoline Normann, der har stået i spidsen for udvalget siden 2017, hvor hun trådte ind i Advokatrådet.

”Vi behandler temaer, der har interesse for alle inden for vores fag, og som vi af forskellige grunde er mere eller mindre nødt til at forholde os til, fordi de ændrer vores arbejdsgange. Det gælder eksempelvis, når domstolene ændrer procedurer og regler for digitale værktøjer – hvilken betydning har det for forsvarsadvokater, hvad må vises på storskærm i retten, hvordan må forsvarsadvokater opbevare og anvende digitale sager etc.,” siger Karoline Normann.

Strafferetsudvalget tager også emner op på eget initiativ. Som eksempel kan nævnes trusler mod advokater, som udvalget har haft fokus på i en længere årrække og fortsat vil have det. En undersøgelse gennemført af Advokatsamfundet i 2020 viste, at mere end hver tredje advokat har været udsat for trusler eller chikane inden for de seneste tre år.

”Det er et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem, som vi er nødt til at løse i samarbejde med advokater og eksterne parter som eksempelvis anklagemyndigheden, og derfor arbejder vi videre med det i den kommende tid,” siger Karoline Normann.

Advokater, der har idéer eller ønsker til emner, som strafferetsudvalget bør se nærmere på, er altid velkomne til at kontakte udvalget.

”Vi er meget åbne og interesserede i at få oplysninger om emner, der har betydning for advokatgerningen, og så drøfter vi i udvalget, om det er noget, vi har mulighed for at gøre noget ved.”

Strafferetsudvalget sætter aktuelle emner på dagsordenen på deres møder, hvor de finder ud af, hvad der skal og kan gøres, og hvilke aspekter der er relevante for advokater.

”Møderne og debatterne i udvalget plejer at kaste en masse interessant af sig, og hvis det er et tungt emne, kan vi placere det i et underudvalg, der beskæftiger sig mere indgående med det. Det kan munde ud i henvendelser til relevante aktører som Domstolene, Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten, Retsudvalget etc., mens det andre gange munder ud i et debatindlæg i pressen eller en artikel i Advokatsamfundets medier.

Debatter og høringssvar

En meget stor del af strafferetsudvalget arbejde er at afgive høringssvar.

Derudover giver udvalget ofte sin mening til kende i den offentlige debat. Konkret kan nævnes den aktuelle debat om sagsomkostninger i straffesager. Et emne, der ligger Karoline Normann på sinde, fordi hun i sit virke som forsvarsadvokat kan se konsekvenserne af, at dømte løslades til en stor gæld, som det er stort set umuligt at komme ud af, og som kun er en belastning for samfundet. I næste uge deltager hun i en debat i Folketingets retsudvalg om emnet.

”Jeg er inviteret, fordi Strafferetsudvalget og jeg selv er aktive på området, og fordi vi har kvalificeret input til debatten. Mit håb er selvfølgelig, at jeg kan påvirke debatten og udviklingen i en positiv retning til fordel for samfundet og de dømte.”

Invitationen er eksempel på, at der bliver lyttet, når strafferetsudvalget giver sin mening (offentligt) til kende.

Nyt input

Strafferetsudvalget har netop fået professor emeritus Jørn Vestergaard som medlem, hvilket giver ny og værdifuld input.

”Strafferetsudvalget sidder i regi af Advokatrådet, og derfor består udvalget primært af praktiserende advokater med forskellige kompetencer, men det giver en ekstra dimension at få en professor med, fordi emnerne derved tilgås på en anden og mere akademisk måde. Det er et rigtig godt indspark, fordi vi skal forstå en problemstilling hele vejen rundt.”

 

Medlemmer af strafferetsudvalget

Advokat Karoline D. Normann (formand)
Advokat Casper Andreasen
Advokat Jakob Skaarup Arrevad
Advokat Kim Bagge
Advokat Asger Bagge-Jørgensen
Advokat Thomas Lindberg Brædder
Advokat Bjarne Frøberg
Advokat Katrine Gottlieb
Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat Allan Nejbjerg
Advokat Anders Nemeth
Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen
Professor emeritus Jørn Vestergaard

Advokatrådets udvalg

Vi sætter fokus på Advokatrådets faste udvalg og deres arbejde. Advokatrådet har nedsat syv udvalg, der har til opgave at afgive høringssvar, følge den politiske udvikling og tage nye advokatpolitiske eller retssikkerhedsmæssige tiltag. Medlemmerne af udvalgene er hovedsageligt advokater, men i enkelte udvalg har nogle af medlemmerne en anden profession. Arbejdet for udvalgene er ulønnet.