Spring hovednavigationen over
Tilbage

Formand for skatteudvalget: Det må aldrig blive sådan, at folk afskrækkes fra at føre sagerne

Det kan være særdeles svært som borger eller virksomhed at føre en kompleks sag om skat, hvor de skal op mod et tungt skattesystem. Derfor er retssikkerheden afgørende, og den er ikke altid lige god, mener Christian Bachmann, formand for Advokatrådets skatteudvalg, forud for skattekonference om retssikkerhed, der afholdes på Christiansborg den 12. oktober.

Der bliver nok at tale om, når FSR – Danske Revisorer, Danske Advokater og Advokatsamfundet afholder konference om retssikkerhed på skatteområdet på Christiansborg den 12. oktober. Det mener Christian Bachmann, formand for Advokatrådets skatteudvalg, der er blandt talerne på talerstolen til konferencen, hvor han holder et indlæg om skatteydernes muligheder for at få medhold ved domstolene.

”Det er meget svært for borgere og virksomheder, når de vil føre en skattesag. Helt grundlæggende får du sjældent medhold, og du er oppe mod et tungt system, når Kammeradvokaten fører sagen på myndighedernes vegne. Det er værd at se på, fordi det aldrig må blive sådan, at folk afskrækkes fra at føre sagerne,” siger Christian Bachmann.

Han mener, at det er en svær diskussion, hvor en rimelig balance mellem staten og borgerne ligger, når man taler om medholdsmuligheder på skatteområdet. Men medholdsprocenterne kan blive så lave, at skatteyderne opgiver på forhånd, og det, bør domstolene være bevidste om, er retssikkerhedsmæssigt problematisk. Og på skatteområdet bliver det ekstra kompliceret, fordi emnet ofte rummer tunge juridiske problemstillinger fra en uoverskuelig og uperfekt skattelovgivning.

”I byretten – hvor sagerne typisk starter – er dommerne generalister, og det er ofte virkelig svært tilgængeligt stof, vi beder dem forholde sig til. Her synes jeg, der er grund til at igen at overveje, om man eksempelvis kunne gøre mere brug af sagkyndige dommere, eller om man for eksempel kunne samle skattesagerne i udvalgte byretter eller lignende, hvor man kunne opbygge særlig kompetence. Simpelthen for at klæde dommerne bedre på, inden de skal træffe afgørelse.”

I sit oplæg på konferencen 12. oktober vil Christian Bachmann blandt andet tage en række statistikker med fra de sidste 7 år, som viser, hvor sjældent skatteyderne får medhold. Konferencen åbnes af skatteminister Morten Bødskov og vil også komme omkring sagsbehandlingstider, fristregler og digitalisering af skatteområdet. Både som indlæg og paneldiskussioner med forskellige aktører.

”Det er bestemt ikke kun domstolenes behandling af skattesager, som er en diskussion værd. Jeg synes, at der er eksempler på forvaltningspraksis, sagsbehandlingstider og skatteforvaltningens egen tilgang til at føre sager, som vi må sørge for jævnligt at diskutere. Så der bliver en bevidsthed om, hvordan borgernes retsstilling er på skatteområdet, og også være åbne for at diskutere, om advokatstanden selv kan medvirke til at sagerne løses bedre, og at vi fører de rigtige sager til domstolene.”

Program for konferencen kan ses her