Spring hovednavigationen over
Tilbage

CCBE: Dybt bekymret over afgørelsen fra den polske forfatningsdomstol

Polens øverste domstol, forfatningsdomstolen, afsagde 7. oktober en dom, hvor det blev slået fast, at EU-Domstolens afgørelser ikke gælder i Polen på de områder, hvor de polske dommere vurderer, at den er i konflikt med landets forfatning.

Afgørelsen strider direkte imod et af de mest grundlæggende EU-retlige principper, nemlig at EU-retten har forrang for national ret, og at medlemslandene altid skal følge EU-Domstolens afgørelser. Afgørelsen puster ny ild til den i forvejen store konflikt mellem Polen og EU.

CCBE har udsendt en pressemeddelelse, hvor man på vegne af de nationale advokatsamfund udtrykker dyb bekymring og understreger vigtigheden af, at EU's medlemslande overholder deres EU-retlige forpligtelser og dermed er med til at beskytte grundlæggende retsprincippers overholdelse.

Læs CCBEs pressemeddelelse her