Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet styrker hvidvaskindsatsen

Advokatrådet har besluttet at styrke hvidvaskindsatsen med ekstra medarbejdere, som skal øge tilsynet, vejledningen og uddannelsen blandt advokater. Indsatsen medfører, at Advokatrådet anvender bemyndigelsen til ekstraordinært at opkræve yderligere 500 kr. ekskl. moms i 2022 og 2023 fra alle advokater i forbindelse med bidragsbetalingen.

Kravene til Advokatrådets indsats mod hvidvask er gennem en årrække vokset, og indsatsen får nu endnu et stort løft. Konkret ansættes fire-fem nye medarbejdere til en øget hvidvaskindsats, der indebærer en øget tilsynsindsats og mere vejledning og awareness til advokater. Derudover skal de ekstra ressourcer anvendes til myndighedssamarbejde med andre hvidvaskmyndigheder og bidrage til lovgivnings- og implementeringsarbejdet på området.

”Der har i de senere år været et stigende fokus på hvidvask og terrorfinansiering nationalt såvel som internationalt hos politikere, myndigheder og internationale organisationer. Det har medført flere opgaver, som indregnes som en del af forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Her skal advokatbranchen naturligvis også have et passende beredskab, så vi kan bekæmpe og forebygge hvidvask,” siger generalsekretær Andrew Hjuler Crichton om den intensiverede hvidvaskindsats.

Baggrunden for at styrke hvidvaskindsatsen er blandt andet en vurdering af, at ressourcerne aktuelt er for knappe. Det har Advokatsamfundet i stigende grad erfaret gennem 2021 ved samarbejdet med andre myndigheder i Danmark og ud fra dialoger med FATF (Financial Action Task Force) og Europarådet om blandt andet Danmarks implementering af 4. hvidvaskdirektiv.
I andre myndigheder har man også mandet kraftigt op. I for eksempel Erhvervsstyrelsen er man gået fra 1,5 årsværk i 2015 til omkring 18-20 årsværk til hvidvaskbekæmpelse i dag. Finanstilsynet er tilsvarende gået fra tre årsværk i 2017 til omkring 22 årsværk i 2021.

”De hvidvaskopgaver, vi forventes at løse, er kommet for at blive, og der kommer måske endda flere til i de kommende år. Vi ser, at andre organisationer og myndigheder opmander betydeligt, og det er vores vurdering, at vi skal gøre det samme for at leve op til de forventninger, som politikere, samfundet, øvrige myndigheder og internationale organisationer har til Advokatrådets indsats på hvidvaskområdet. Derfor tilfører vi nu de ekstra folk og skaber en hvidvaskenhed, som målrettet kan håndtere alle de opgaver, som ligger på hvidvaskområdet,” siger Andrew Hjuler Crichton.

Beslutningen om at intensivere hvidvaskindsatsen blev truffet enstemmigt af Advokatrådet på et rådsmøde i november, hvor det samtidig blev besluttet, at finansieringen skal findes ved, at alle advokater ekstraordinært opkræves yderligere 500,00 kr. ekskl. moms i 2022 og 2023 i forbindelse med bidragsbetalingen. Bemyndigelsen til ekstra-opkrævningen blev vedtaget i juni på advokatmødet.

Advokatsamfundet har under coronanedlukningen midlertidigt kunne omprioritere ressourcer til den øgede hvidvaskindsats, herunder til myndighedssamarbejdet og til etablering af et særligt hvidvaskspecifikt tilsyn. Men da hvidvaskopgaverne er af blivende karakter, er der brug for en mere permanent løsning, nu hvor tilsynet igen vil overgå til en mere traditionel profil.

Alle advokater, der bliver udtaget til tilsyn, bliver i dag kontrolleret for hvidvaskprocedurer og håndtering af konkrete sager, hvis de har sager omfattet af hvidvaskreglerne. Derudover gennemføres hvidvaskspecifikke tilsyn, hvor der gennemgås flere sager, og hvor der afsættes ekstra tid til vejledning om regler og procedurer – det er blandt andet vejledningen om regler og procedurer, som Advokatrådet ønsker et markant løft af.