Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet mener: Retssikkerhed, frivillighed og etik er i fokus

Af Martin Lavesen, formand for Advokatrådet

Efter knap en uge på posten som Advokatrådets nye formand er det både med stor ydmyghed, en vis portion stolthed og også iver efter at komme i gang, at jeg går til de mange opgaver, der venter. Min forgænger har sat et stort aftryk, og jeg vil forsøge at gøre det samme og drive en række af de store projekter videre, som Peter Fogh og det afgåede råd satte i gang.

Med mig ind i arbejdet har jeg en årrække af erfaring med det kollegiale og sammen med et nyt advokatråd, bestående af både nye og tidligere medlemmer, skal vi nu i gang med de mange spændende opgaver. Som jeg ser det lige nu, er der særligt tre store temaer, som vi skal arbejde med.

For det første skal vi stå vagt om retssikkerheden. Det skal vi på borgernes vegne og på virksomhedernes vegne. Vi skal bruge vores stemme, hver gang vi ser, at retssikkerheden er sat under pres, hvad enten det drejer sig om selve udformningen af lovgivningen, erhvervslivets møde med Skat, borgernes møde med forvaltningen eller retssystemets sammensætning, ressourcerne ved domstolene eller manglen på samme. Retssikkerheden er vores raison d’etre, hvor vi fortsat skal træde i karakter.

Det andet store tema handler om, at vi skal engagere advokatstanden bredere, så flere deltager i det kollegiale, frivillige arbejde. Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi gør det, så vi får flere med, og at de repræsenterer standen bredt, unge som ældre, kvinder som mænd og fra hele landet med forskellige specialer og baggrunde.

Det tredje vigtige tema er, at vi fortsat skal højne respekten for advokatstanden. Det gør vi blandt andet ved hjælp af det effektive tilsyn, hvor der er sket meget i de senere år. Det er med til at understøtte den uafhængige advokat, som hver dag arbejder med de etiske regler i baghovedet, og som borgerne forventer de får, når de søger råd hos en betroet rådgiver.

Som advokatrådets formand vil jeg være formand for alle advokater i hele landet: forsvarsadvokater, erhvervsadvokater i store advokathuse og advokater i mindre kontorer med en bred skare af klienter og udfordringer. Ligeså snart det er muligt, og corona-reglerne tillader det, vil jeg derfor også tage på tur ud til kredsene og møde nogle af jer kollegaer for at høre jeres perspektiv på tingene, så vi sammen kan diskutere, hvordan vi løser de udfordringer, advokatstanden har på et højt fagligt niveau og drøfte  ligheder og forskelle i vores virke.

Jeg glæder mig til at møde jer derude og til faglige diskussioner og samarbejde om, hvordan vi løser de vigtige opgaver. Tak for tilliden.