Spring hovednavigationen over

Advokatmødet 2021 bød på formandsskifte, hvor den nye formand, Martin Lavesen, takkede for valget og fortalte om tre vigtige dagsordener for de kommende år. Derudover var der ros til den afgående formand og til samarbejdet med Danske Advokater.

Mundbind og coronapas var taget i brug, sådan at Advokatmødet kunne gennemføres i overensstemmelse med coronareglerne i auditoriet på Københavns Universitet. Blandt emnerne på mødets dagsorden var blandt andet valget af ny formand, hvor Martin Lavesen blev valgt med stor opbakning.

”Tak for valget. Man står lidt stolt og ydmyg over at kunne kalde sig selv ny formand. Det har jeg opnået ved fredsvalg, og det er selvfølgelig rart. Den tillid, der ligger i, at det ikke er et kampvalg, vil jeg forsøge at respektere ved at være formand for alle advokater. For forsvarsadvokaten, for familieretsadvokaten. For den lille advokat og de store advokathuse, og hvem der i øvrigt er i standen,” sagde Martin Lavesen.

Han pegede i sin tale samtidig på tre dagsordener, som han gerne vil italesætte: Retssikkerhed, tilsyn og at engagere advokatstanden bredere.

”Advokatsamfundet skal fortsat være vogter og vagthund på retssikkerhedsområdet. Det har vi netop set hvor vigtigt er. Så skal vi fastholde det effektive tilsyn, der sikrer den uafhængige advokat, som borgerne har en forventning om, når de vil have en uafhængig rådgivning. Og endelig skal vi engagere advokatstanden bredere og have alle med til at udvikle advokatgerningen,” sagde Martin Lavesen, der så frem til at drøfte de tre dagsordener og andre emner med det nye Advokatråd.

Beretning fra coronatiden

Advokatmødet var samtidig det sidste som formand for Peter Fogh, der med sin beretning kunne takke af efter seks års virke i formandsstolen. En stor del af beretningen handlede om corona, og hvordan den har påvirket både samfundet og Advokatsamfundet.

”Det har unægtelig været et specielt år, hvor vi alle på forskellig vis har mærket, hvordan pandemien har lukket vores samfund ned. Vi er kommet igennem ved hjælp af hjemmearbejdspladser, vi har alle lært Teams og Zoom at kende, vi har måttet udskyde advokatuddannelsen, og vi har måttet aflyse nogle ting. Men kernedriften i Advokatsamfundet har fungeret, som den skulle,” indledte Peter Fogh.

Han fremhævede derefter, hvordan Advokatsamfundet under nedlukningen havde påtaget sig rollen med at se politikeres og myndigheders tiltag efter i sømmene ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt.

”I en række tiltag har det været vores opfattelse, at retssikkerheden er kommet under yderligere pres, end den allerede var i forvejen. Vi har gennem længere tid været bekymrede for retssikkerheden, og det blev særligt tydeligt under pandemien. Det blev det også for den danske befolkning, og ikke kun for advokatstanden. Vi så hastelovgivning med vidtgående forbud. Vi så restriktioner uden tid til nogen høringer og nogen grundig analyse, som ellers ville have sikret lovkvaliteten,” sagde Peter Fogh.

Formanden kom i sin beretning ind på, at der også var blevet lyttet, så blandt andet den nye epidemilov blev bedre end udgangspunktet.

”De tog nogle af vores bemærkninger til efterretning. Vi havde nogle gode diskussioner, og de lyttede rent faktisk. Det har gjort, at vi har fået en epidemilov, som vi godt mener, at vi kan være bekendt, og som vores retssamfund kan være tilfreds med.”

Peter Fogh

Formand Peter Fogh kunne for sidste gang som formand byde velkommen til de fremmødte til Advokatmødet 2021, der blev afholdt i auditoriet på Københavns Universitet på grund af coronasituationen.

Til sidst på Advokatmødet under eventuelt kunne dirigent, Claus Guldager, give ordet til næstformand Charlotte Krarup og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton, der takkede Peter Fogh for en lang og flot indsats. Det samme gjorde Danske Advokaters formand, Jørgen Kjergaard Madsen, der på egne vegne og på vegne af Danske Advokater kvitterede for samarbejdet.

”Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke dig, Peter, for en stor og markant indsats som formand gennem efterhånden ganske mange år. Vi har sammen med vores respektive organisationer stået sådan, som jeg tror vi har følt det, side om side i kampen for advokaters uafhængighed og borgere og virksomheders retssikkerhed                           .

Den udlægning var Peter Fogh enig i, kunne publikum konstatere, da han efterfølgende afgav de afsluttende bemærkninger.

”Også tak til dig, Jørgen, for ordene og det fantastisk gode samarbejde vi har haft. Jørgen og jeg har rent faktisk også spillet fodbold sammen tidligere. Vi har både været kombattanter tidligere, og vi har også spillet på hold sammen tidligere, og det har vi i hvert fald gjort igen i den sidste periode her.”  

På mødet blev både regnskaber, budget og tre mindre vedtægtsændringer – blandt andet om mulighed for en digital afvikling af Advokatmødet – godkendt. De godkendte dele samt de skriftlige beretninger kan ses her.

Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton

Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton, redegjorde for tre vedtægtsændringer, som alle blev godkendt. Blandt andet om muligheden for at afholde Advokatmødet elektronisk, som var yderst aktuelt med coronasituationen og de begrænsninger, den har medført.